Is de Kerk van God goed?

bewaredoor drs W.J. Pijnacker Hordijk

De ‘World Mission Society Church of God’ (WMSCOG) is van oorsprong afkomstig uit Zuid Korea. Wat is dit voor groep? Dragen zij terecht de naam ‘kerk van God’ en zijn zij inderdaad de geclaimde ‘ware kerk’? WillemJan Pijnacker Hordijk heeft het voor u uitgezocht.

 

 

Inhoud

1. Inleiding
2. Samenkomsten
3. De stichter
4. God de Vader en God de Moeder.
5. Bijbelgebruik
6. Redding
7. Rekrutering
8. Eindconclusie

1. Inleiding
Een verontruste broeder belde mij op omdat zijn buurjongen zich steeds meer ophoudt in de kringen van de ‘World Mission Society Church of God’ (WMSCOG) uit Zuid Korea. Wat is dit voor groep? Dragen zij terecht de naam ‘kerk van God’ en zijn zij inderdaad de geclaimde ‘ware kerk’? Dankzij veel websites ben ik veel te weten gekomen en hoop het goed op een rijtje te hebben gezet.

Er zijn onnoemelijke veel kerken met de naam ‘Church of God’. Deze kerk is verbonden met een ‘World Mission Society’ uit Zuid-Korea. Dit land is zeer religieus, maar dat kun je ook stellen voor het atheïstische Noord-Korea, want dat volk aanbidt (noodgedwongen) de Kim-dynastie. Zo’n driehonderd kerken in Korea zouden de realisatie van de tweede komst van Christus geclaimd hebben. In dit artikel staan we dus stil bij de WMSCOG. De toenmalige ‘Church of God Jesus Witnesses’ (de vroegere benaming) begon in 1964, had volgens eigen zeggen in 1988 al tienduizend geregistreerde leden, in 1996 tien keer zoveel en had vanaf december 2017 meer dan 2.800.000 geregistreerde leden in meer dan 7000 kerken in 175 landen.

Deze kerk heeft nu 2 tot 3 miljoen volgelingen. Ook in Nederland zijn daarvan inmiddels twee filialen neergestreken en wel in Amsterdam (Keienbergweg 62) en in Rotterdam (Slingeplein 1). Vooral niet-blanke mensen hebben daar hun geestelijk thuis gevonden. Hun hoofdkwartier is de ‘Nieuw Jeruzalem tempel’ in Bundang, Zuid Korea. Er zijn 400 kolossale tempels van de WMSCOG in Zuid-Koreaanse steden.

Vanuit de Boeddhistische culturele achtergrond is het een en ander te verklaren zoals: reïncarnatie dus ook een extra wederkomst, een dienende levensstijl, nederigheid, veel tijd doorbrengen in gebed, een groot belang hechten aan wijsheid, de mannelijke autoriteit, een hecht familieleven met gezamenlijke maaltijden, zorg voor elkaar en een verzorgd uiterlijk.

2. Samenkomsten
Het gebouw van de WMSCOG waarin men samenkomt wordt ‘Zion’ genoemd. In de samenkomsten zitten de mannen en vrouwen strikt gescheiden. Massabijeenkomsten hebben steeds dezelfde hoofdprediker: de statische pastor Kim Joo-cheol. In de coronatijd zijn ook hun samenkomsten noodgedwongen uitgedund. De vrouwen hebben een witte sluier op hun hoofd en de mannen zijn netjes gekapt en zitten strak in een donker pak met stropdas. Het komt steriel en strak geregistreerd over. Kinderen zijn er niet te zien. Evenmin is in de video’s te zien dat er wordt gebeden of gezongen.

Maar gezongen wordt er toch wel, bijvoorbeeld ‘Hij heeft mij gered’, nummer 145 uit hun nieuwe liedboek, dat zegt “Zelfs niet in de naam van Jehova, noch door de naam van de zoon kon ik gered worden, maar Ahnsahnghong heeft me gered, en nieuw Jeruzalem, de moeder van liefde, heeft mij gered”. Iedereen heeft een papieren Bijbel bij zich, want Bijbelstudie is corebusiness. Na je werk moet of naar ‘Zion’ of zelf Bijbelstudie doen. Zaterdag, maar ook zondag, hoor je aanwezig te zijn, anders ga je naar de hel. Dus angst (voor de oordeelsdag, enz.) is hier een pressiemiddel. Er wordt heel veel aan Bijbelstudie gedaan. Hun indrukwekkende Bijbelkennis is tegelijk overtuigend en verwarrend, maar geeft al snel een overkill.

Een studie van dertig minuten kan makkelijk uitlopen tot drie uur. Je moet de Bijbel wel zien door de bril van de WMSCOG. Door maar constant Bijbelstudies over je uit te storten, word je gemanipuleerd, geïndoctrineerd, uitgeput en murw. Dan kun je emotioneel ‘breken’ of ‘knappen’. Hoe kom je van ze af? Gewoon door toe te geven dat ze gelijk hebben en te benoemen dat je ook in God de moeder, de sabbat enz. gelooft. De volgelingen zijn in hun standpunten onvermurwbaar. Tegenspraak en twijfel worden niet geaccepteerd. Volgelingen breken met hun familiebanden en wijden zich aan deze ‘Kerk van God’. De leden leven intensief met elkaar. Het ergste wat je als een soort tucht kan overkomen in deze ‘kerk’ is dat je op een zaterdag daar 14 uur zit terwijl iedereen je negeert.

Op zaterdagen zijn er drie diensten, waar iedereen verwacht wordt. Door de stroom van Bijbelstudies worden de volgelingen overladen met kennis (na verloop van tijd blijkt alles evenwel eindeloos te worden herhaald) wat hen uitput, want het dagelijkse leven van werken of studeren gaat ondertussen ook gewoon door. Velen zijn daardoor van slaap beroofd en burn-out geraakt. Heb je kritische vragen? “Op een dag zal je het zien, kom naar onze Bijbelstudies”, is dan hun antwoord, maar daar wacht je tevergeefs op antwoorden op je kritische vragen. “Kinderen van de duivel zullen het nooit begrijpen”, is hun verklaring. Research doen op je eigen groep, internet erop na slaan is taboe. “Je gaat naar de hel indien je deze groep verlaat”. Je kunt het gerust hersenspoeling noemen.

Deze geavanceerde kerk heeft ook een ‘Messias-orkest’ dat liederen opneemt om naar elk filiaal van de WMSCOG ter wereld te sturen. Daarnaast is er een groot koor van Koreaanse pastors en een speciaal koor voor overzeese leden. Het ‘publicatie departement’ vertaalt alle publicaties in meer dan veertig talen. Meer dan 400 pastors zijn vier jaar getraind in hun theologisch seminarium.
De WMSCOG doet vaak lovenswaardige vrijwillige activiteiten op verschillende gebieden zoals bloeddonaties (wordt voor en na het Pascha gehouden), uitdelen van soep, helpen van behoeftige buren zoals eenzame ouderen, het brengen van hoopgevende bezoeken aan bewoners als ook milieu schoonmaakacties. Daarmee kweken zij natuurlijk goodwill onder de bevolking.

3. De stichter
De grote man bij WMSCOG is Ahnsahnghong, geboren op 13 januari 1918 in Gyenam-myeon, Jangsu, Zuid-Korea. Hij is gedoopt in een kerk van de Zevende Dag Adventisten in het jaar waarin de staat Israël is geboren: 1948, maar voor een doopdatum is geen bewijs. Hij was dus (?) net als de Here Jezus 30 jaar toen hij gedoopt werd. Zijn volgelingen beweren dat hij de vervulling van Christus’ wederkomst is. Alleen hij begrijpt de Schriften en alleen zijn interpretatie geldt. Hij had diverse huwelijken. Hij stichtte in 1960 de WMSCOG. Ahnsahnghong vervulde bepaalde Bijbelse profetieën. Hij steeg op naar de hemel in 1985 en beloofde terug te komen in 1988. Inmiddels is Ahnsahnghong al lang gestorven en op 25 februari 1985 te Jung-gu, Busan, Zuid-Korea begraven.

Christus Ahnsahnghong wordt gezien als God over wie de Bijbel en al de profeten zouden getuigen. Hoewel Rom.6: 9, 10 stelt dat Christus nooit meer zal sterven, stierf Ahnsahnghong dus toch. Ahnsahnghong claimde zelf nooit de Christus te zijn, zoals Christus wel deed, maar verklaarde wel de profeet Elia te zijn. Ahnsahnghong waarschuwde zelf tegen valse christussen en had het vaak over Elia als de profeet die komen zou, maar zijn volgelingen hebben dit uit zijn boek niet overgenomen. Ahnsahnghong dacht dat 40 jaar na 1948 (stichting van de staat Israël) de wereld zou vergaan, maar aangezien dat blijkbaar niet gebeurd is, wordt dit uit zijn oorspronkelijk boek weggelaten. Uit Ahnsahnghong's groene boek zijn drie hoofdstukken verdwenen: ‘Het herstel van Jeruzalem en de profetie van 40 jaar’; ‘Laten we de waarheid openbaren van de historische boeken over de kerk’ en hoofdstuk 36: ‘Elia zal gezonden worden’. ‘The new Jerusalem and the bride interpretation on the womens veil’ is een in het Koreaans geschreven boek door Ahnsahnghong van 1980.

Een paar jaar later werden deze boeken weggenomen en verboden om te lezen, maar toen de groep in tweeën splitste, publiceerde de kleinste groep N.C.P. dit op hun website. Op internet ligt censuur, maar wat hebben ze te verbergen?
Na zijn dood brak er een machtsstrijd uit en door onenigheid over de vraag of hij de Christus was, splitste de gemeente in tweeën: de ‘New Covenant Passover Church of God’ (zij zien Ahnsahnghong als een leraar) en de ‘Witnesses of Ahn Sahng-hong Church of God’ gesticht door Zahng Gil-jah, wat nu de WMSCOG (zij zien Ahnsahnghong als God) is. Een zekere Jee Cheol-Kim is de echte stichter van deze beweging die veelvuldig op de preekvideo’s te zien is.

4. God de Vader en God de Moeder.
In de drie-eenheid, waarin zij wel geloven, vinden ze drie verschillende tijdvakken en een voortgaande openbaring. De Vader is Jehova, de Zoon is Jezus en de Heilige Geest is Ahnsahnghong van 1948. Ahnsahnghong en Jang Gil-ja zijn afzonderlijk de vadergod en moedergod en gezamenlijk bekend als ‘Elohim God’. Een Moedergodin komt in meer religies voor: in het boeddhisme (Tara) en in de Keltische cultuur (Ana). God de moeder zou de tweede vrouw zijn van Ahnsahnghong. Moedergod heeft verschillende benamingen: Zahng Gil-Jah, Zhang Gil-jah, Jang Gil-ja, Chang Gil-jah, Hemelse Moeder, God de Moeder, Nieuw Jeruzalem Moeder en Moeder Jeruzalem. Door de vergoddelijking van deze man en vrouw heeft de Nationale Raad van Kerken in Korea deze kerk officieel scherp veroordeeld en verklaard als een godslasterlijke sekte. En ook de Christelijke Raad van Korea, die de protestantse kerken van Zuid Korea vertegenwoordigt, heeft de WMSCOG als sektarisch betiteld.

Het vrouwelijk sektelid Um Sooin keek eens in de tas van Ahnsahnghong en vond papieren over een ‘moeder god’. Zij riep zichzelf uit tot ‘moeder god’. Um was ‘de enige Bruid’, ‘het Hemelse Jeruzalem’, ‘het Nieuwe Jeruzalem’ op aarde’, ‘de Trooster door God gezonden’ en ‘onze Moeder die afdaalde van de Hemel’. Maar Ahnsahnghong verweerde zich daartegen in het boek ‘Problems with the New Jerusalem, the Bride and Women's Veils (1980, herdruk in 1983).! Hij stelt daarin dat het gaat om de onveranderlijke waarheid van de Kerk van God. Gal. 4:26 werd door Um Sooin geciteerd! Zie: ‘Het nieuw Jeruzalem is echt en stoffelijk’, hoofdstuk 8 van dit boek, waarin Ahnsahnghong stelt dat het Nieuwe Jeruzalem geen persoon is. Het is beschreven in Op. 21:1-4 en is de tent (tabernakel) die bij de mensen blijft, maar deze tabernakel is een geestelijk bouwwerk en niet een persoon. In hoofdstuk 11 stelde Ahnsahnghong zich weer op tegen Um Sooin. In hoofdstuk 16 valt te lezen dat de vrouw van het Lam de heiligen zijn. “Um Sooin claimt dat zij de enige bruid is de nieuwe hemelen en het Nieuwe Jeruzalem, hierdoor wordt ze een koningin en ontvangt ze tienden die toekomen aan Melchizedek.

Ze verheft zich zo dat ze groter dan God is, hoe arrogant en onbeschaamd is dit! Hoe lang zal God geduld met haar hebben?”, aldus Ahnsahnghong. Dit boek met dit citaat is inmiddels uit de handel genomen. Informatie wordt angstvallig gecontroleerd, en de inhoud wordt veranderd. Nu is er ook een ander boek, namelijk ‘My sheep listen to my voice’, geschreven door de echte stichter Jee Chol-Kim. Dit boek vol met fouten is voor zijn volgelingen taboe. Ahnsahnghongs eigen woorden werden verdonkeremaand.

Schriftuurlijke onderbouwing voor de moedergod zou in Rom.1:19 en 20 te vinden zijn, maar daar heb je veel fantasie voor nodig. Omdat dieren ook een vader en moeder hebben, moet er wel een moedergod zijn, zo stelt men, maar niet elk dier heeft een vader en moeder. Nog een tegenargument: God schiep de mens, Hij baarde de mens dus niet. Volgens Gal.3:26-28 en Joh. 1:12 worden we zonen van God door geloof en niet zo geboren. De man komt niet van een mannelijke god noch de vrouw van een vrouwelijke God. ”Laat ons mensen maken… naar ons beeld”, ”Hij schiep…”, ”Zijn evenbeeld”!!, ”… alles wat Hij gemaakt had”. (Gen.1:26, 27, 31). ‘Ons’ wijst op de drie-eenheid of engelen (Job) of majesteitsmeervoud. De drie-enige God heeft alleen geschapen (Jes. 44:24, Kol.1:15-17). Adam en Eva waren zelf geen scheppers maar schepselen.
De bruid is de gemeente (Op.22:17, Bijbelse analogie 2Kor.11:2, Ef.5:22-24, 31-33), dus niet god de moeder! Als de bruid de moedergod zou zijn en ze zou gaan trouwen met Jezus, dan trouwt de Zoon met de moedergod. Dit lijkt wel geestelijke incest. Dus die 47 jaar oude vrouw uit Korea is geboren uit de kinderen van haar eigen schepping, is zij haar eigen grootmoeder??

Velen zien Korea als hun bedevaartsoord om de ‘moeder’ te kunnen ontmoeten. Zij staat altijd vooraan op foto’s en op filmbeelden en is door haar traditionele Koreaanse kleding makkelijk te herkennen. Wat zal er gebeuren nadat deze ‘moedergod’ (geboren in 1943) is gestorven en niet met 144.000 naar de hemel is verdwenen en de wereld niet vernietigd zal zijn? Waarschijnlijk zal dan worden verklaard dat ze niet langer kon wachten om naar de hemel te gaan om onze zonden te belijden, in plaats van toe te geven dat deze profetie niet is uitgekomen, en dat deze kerk een sekte is. Hun voorspellingen van het einde van de wereld in 1988 en in 2012 zijn evenmin uitgekomen. Een profetie is pas waar als deze uitkomt (Deut. 13 en 18:21).

Jezus leert ons te bidden "Onze Vader, Die in de hemelen zijt...". Eeuwig leven is het kennen van de Vader en zijn Zoon Jezus Christus, dus niet de godin (Joh.17:3).
Hoewel God de Vader dus mannelijk is, zijn er ook vrouwelijke beelden van Hem in de Bijbel terug te vinden: Deut.32:18, Ps. 131:2, Jes. 49:15 als een moeder, Jes. 42:14 als een barende vrouw, Jes. 53:7 als een ooi (vrouwelijk schaap), Jes. 66:12, 13 als een troostende moeder, Hos.13:8 als een berin en leeuwin, Mat.23:37 als een hen. Man en vrouw vinden hun oorsprong in God Die een meervoudig wezen in Zichzelf is.
Staat God de moeder überhaupt wel in de Bijbel? Je zou kunnen zeggen: als de koningin van de hemel (Jer.7:16-20, 44:17, 25). Maria zou de moeder van God zijn (Luk.1:43). Maar bijbels gezien gaat het om de Vader en de Zoon (Joh. 5:21, 6:40). God de moeder is totaal buiten beeld.

5. Bijbelgebruik
Een gezonde regel bij de hermeneutiek (Bijbelse uitlegkunde) is inderdaad: de ene tekst legt de andere tekst uit. Echter, als een stuiterbal door de Bijbel heen gaan, kan indrukwekkend lijken, maar is verwarrend. Teksten worden aaneengeregen zonder inachtneming van de context. Dit is geen exegese, maar verwarrende en inconsistente inlegkunde. Met analogieën gaat men aan de haal. Vreemde logica is bijvoorbeeld: ‘omdat David 40 jaar regeerde, moet Christus ook 40 jaar prediken’. Hoezo?


Bijbelteksten met ‘het oosten’ zijn in de WMSCOG heel belangrijk, want ze slaan allemaal op Korea, zoals Op.7:2 ‘van de opgang der zon’ (NBG) ‘in het oosten’ (NBV). Ook in Jes.46:11 lezen we ‘het oosten’, maar dat slaat echter op de Perzische koning Cyrus of Kores die ten oosten van Jeruzalem leefde, dus niet Korea, Japan, China of welk ander oostelijk land dan ook. Volgens Jes.41:2 was deze Cyrus een geducht strijder, maar Ahnsahnghong was geen militaire leider die volken onderwierp. Bovendien: volgens Hand. 1:11 zal Christus’ wederkomst uit de hemel zijn, dus niet uit het oosten. Het belangrijkste gebod in de wet zou zijn het houden van het Joodse paasfeest. Dat is in tegenspraak met de Here Jezus Die als kern aanwees: ”Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf” (Mat. 22:37-40).

6. Redding
Mensen waren vroeger engelen in de hemel waar we destijds gezondigd hebben. De strijd speelde zich af tussen God en satan. Mensen kozen de kant van satan. Daarop veroordeelde God ons als straf tot de aarde. Hoe kan een mens voor de eeuwigheid gered worden? Het is aan God om je te redden, maar je hebt geen heilszekerheid. Ahnsahnghong introduceerde bepaalde werken en rituelen als een nieuwe manier om gered te worden. Om gered te worden, moet je hard werken en dat komt dus neer op zelfverlossing! Je moet je hele leven in dienst stellen van deze ‘kerk’. Wat te doen?


1. Geloof in Christus Ahnsahnghong. Hoewel hij in het lichaam kwam als een van ons, hij is echt onze Hemelse Vader die uit de hemel kwam om ons te redden. Hij liet ons ook de waarheid van Hemelse Moeder weten, en voerde de missie van Elia uit. Hemelse Vader Ahnsahnghong en Nieuw Jeruzalem Hemelse Moeder, die naar deze aarde kwam als de vrouw van de Heilige Geest om ons te redden.


2. Je eventueel oude doop telt niet. Je moet (er zit druk achter) gedoopt zijn of worden onder de Nieuwe Eeuw (New Age) in de naam van de Heilige Geest, dat is Ahnsahnghong (i.t.t. Mat.28:19). Dit is de eerste stap naar je redding. Terwijl je geknield ligt, wordt er dan een emmer water over je uitgegoten. Maar er zijn ook massale doopplechtigheden waar identieke dopelingen precies op dezelfde tijd op dezelfde wijze door uniforme dopers door onderdompeling worden gedoopt.
Toen Ahnsahnghong nog leefde, doopte hijzelf wel in de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest. Zijn leer is dus veranderd en is aan veranderingen onderhevig. Dat maakt het verwarrend. Hun doctrines zijn niet allemaal op papier vastgelegd. Ongeschreven regels zijn bijvoorbeeld dat de leden geen voet in een andere kerk mogen zetten en dat abortus verplicht is. Ahnsahnghong zou gezegd hebben dat je niet mag fluiten, want dat roept maar boze geesten op. Later schijnt dit verbod ontkend te zijn. Ook zou hij tegen het dragen van een kruis zijn, want dat is een vorm van afgoderij.


3. Alle zeven feesten in Lev. 23 moeten wel gevierd worden, maar het kerstfeest juist niet. Zo lang je leeft moet je het Joodse paasfeest vieren. In 325 na Chr. is het Pesachfeest afgeschaft. Volgens de volgelingen was er eeuwen lang geen echt evangelie, geen redding, totdat Ahnsahnghong het echte Pesachfeest herstelde, waarbij zij zich onterecht baseren op Hebr. 9:27, 28. De geestelijke koning David zou het eeuwige verbond moeten oprichten (Jes. 55:3) en dat is het Pesachfeest. Dat Ahnsahnghong het Pesachfeest heeft hersteld, geldt als bewijs van dat hij de echte, teruggekomen Christus is. Koning David heeft echter nooit het Pesachfeest gevierd, wel eeuwen later koning Josia (2Kon. 23:21, 21). Elke kerk die dit Pesachfeest niet houdt, is een valse kerk. Brood en wijn worden slechts één keer per jaar genuttigd: op het Pesachfeest. Alleen als de feesten zijn hersteld, kan Sion worden gevestigd. Spiritueel is Gods Sion een kerk die Gods feesten houdt, lees: de WMSCOG.


4. Zo lang je leeft, moet je de sabbat vieren. De sabbat vangt zaterdag aan bij zonsopkomst (i.p.v. vrijdag bij zonsondergang) tot zonsondergang op zondag (i.p.v. zaterdag). Avondmaal vieren op zondag is fout, dat mag slechts één keer per jaar met Pesach.


5. Volg al het onderwijs van de Bijbel en ga uit om te verkondigen. Nieuwe leden moeten worden gerekruteerd. Omdat de climax van de eindtijd nabij is, is het onverantwoord om kinderen op de wereld te zetten en wordt abortus sterk aangeraden. Het is egoïstisch om een kind te hebben want het evangeliewerk is veel belangrijker. Je moet maximaal voor de organisatie inzetbaar zijn, en een kind leidt maar af en is contraproductief.


6. Geloof in Moeder God. Zij blijkt een andere persoon in de godheid te zijn, waar de meeste christenen nog nooit van gehoord hebben. Zij baseren zich hierbij op Gal.3:26 - ‘het hemelse Jeruzalem is onze moeder’. Gal.4:26 betreft het heden, vergeleken met Op. 21:9, 10 wat toekomstmuziek is. Het (nieuw) Jeruzalem wordt nergens God genoemd. Typisch sektarisch is het nemen van een onduidelijke tekst en deze verheffen tot een hoofdzaak. Moeder Jeruzalem bepaalt wie er met wie trouwt. In deze groep komen vaak gearrangeerde huwelijk voor. Dankzij de aanwezigheid van de hemelse moeder kunnen we alle angsten overwinnen. In feite wordt opgeroepen tot aanbidding van een dode leider en een sterfelijke vrouw. Begrafenisdiensten komen niet voor en mogen niet bezocht worden, want de doden moeten de doden maar begraven (Luk.9:60).


7. Het geven van minimaal tien procent van je inkomsten is verplicht. Pas nadat je bepaalde maanden trouw je tienden hebt afgedragen, krijg bepaalde privileges. Ook wordt soms dagenlang gevast; kinderen dienen dan ook mee te doen.

Het ware evangelie dat redt, vinden we echter in 1Kor.15:1-11. En dat gaat niet over het correct houden van het Pesachfeest of de joodse feesten. Met ‘Jezus + … = redding’, ben je naast de waarheid, ben je in een sekte. Jezus + niets = redding, dat is alles!

7. Rekrutering
De kerk is sterk missionair waarbij iedereen wordt ingezet. Studenten krijgen de voorkeur als doelgroep, maar gehandicapten, bejaarden, homoseksuelen en daklozen juist niet, want zij stoten maar af en dat is niet in het voordeel van de WMSCOG. Hieruit blijkt hun strategisch handelen. In hun getuigenissen kunnen ze zeggen dat hun geloof ‘een andere keus’ is, maar in feite wordt bedoeld dat dit de enige ware optie is. ‘Deze ware kerk’ sinds 1948, slaat arrogant en voor het gemak 20 eeuwen over waarin er geen kerk zou zijn. Dit is tegenspraak met de woorden van de Here Jezus die zei dat de poorten van het dodenrijk haar niet kunnen overweldigen (Mat.16:18). Zij persen de kerkgeschiedenis in hun straatje. Is het niet vreemd dat Ahnsahnghong 20 eeuwen totaal onbekend was?


Zijn ze daarom leugenaars? In elk geval wel misleid en gehersenspoeld. ‘Wij hebben de zuivere waarheid, omdat onze kerk die heeft’ is een cirkelredenatie. Hun doel is niet om je overtuigen, maar om je te beheersen, waar angst, schuld en straf bij horen.
Mensen die geen of nauwelijks bijbels weerwoord hebben, zoals veel Rooms-Katholieken, zijn toegetreden. Als je bovendien niet echt assertief bent, kun je een makkelijke prooi worden, net zoals mensen die die pas gescheiden zijn, net een studie zijn begonnen, en twijfelaars.
Een ex-lid getuigt dat ze geen blijdschap en vrede ervoer toen ze bij deze WMSCOG was. Er mee stoppen, eruit stappen laten ze niet zomaar gebeuren, en men probeert je terug te halen.

8. Eindconclusie

1. Ahnsahnghong claimde niet zelf Christus te zijn. Bovendien is in de Bijbel is geen oproep te vinden om de datum van Christus’ wederkomst te ontdekken. Die datum voor zijn wederkomst ontbreekt eenvoudigweg in Gods Woord.

2. Ahnsahnghong was niet Christus. Jezus waarschuwde ernstig en nuchter: ‘Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, die is de Messias (= Christus)” of “Daar is hij”, geloof dat dan niet. Wat er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden (Mat.24:23-27). Christus’ wederkomst zal voor iedereen duidelijk zijn. Zijn voeten zullen weer op de Olijfberg staan (Hand1:9-11).

3. De Bijbel sluit elke mogelijkheid uit dat hij de Christus was, want hij kwam op de verkeerde manier, niemand merkte het op, deed niet datgene wat je van Christus mag verwachten. (Mat. 24:29-31; Hand. 3:20-21; Fil. 3:20; Kol. 3:4; 2Tess 1:7-12, 2:1-4; 1Joh 3:2b; 21) Ahnsahnghong was getrouwd en gescheiden, had kinderen en stierf. Hij was geen Jood (het heil is uit de Joden - Joh.4:22) is gestorven i.t.t. Rom.6:9.

4. Hij was verkeerd met het centraal stellen van het Paasfeest.

5. Hij herstelde niets maar vervormde van alles. 

6. Hij leerde tegen het ‘moeder god’ idee. (zie hierboven) De leiders van de WSOCOG misleiden hun volgelingen door belangrijke boeken of delen daaruit te vernietigen.

7. De WSOCOG is niet de kerk van Ahnsahnghong. Het zou zijn kleinkind kunnen zijn, maar het is echt de ‘baby’ van Jee Chol-Kim, die deze religie heeft gekaapt en er een eigen invulling aan heeft gegeven.

Allemaal en tegelijk met dezelfde gebaren wordt in hun video’s de boodschap ‘We love you’ massaal naar de kijkers overgebracht, en daarna zwaaiden zij allemaal met twee handen tegelijk. Is ons antwoord ‘We love you too’? Ja, natuurlijk, we strijden niet tegen mensen, wel tegen kwade geesten in de hemelsferen (Ef.6:12). Zij zijn als misleide schapen zonder de echte goede herder Jezus Christus. Hoewel zij veel in de Bijbel studeren, zijn ze verblind, stellen hun hoop op mensen die tot goden zijn verheven, bouwen zij een imperium wat haaks staat op het echte koninkrijk van God. Deze sekte is triest en levensgevaarlijk.

W.J.A. Pijnacker Hordijk, november 2020

 

Geraadpleegde sites:
* Christus Ahnsahnghong Die Sion Vestigde Kerk van God, World Mission Society Church of God 15 feb. 2019: https://www.youtube.com/watch?v=jEb4xwxQeuI
* World Mission Society Church of God wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/World_Mission_Society_Church_of_God
* People get ready: http://peoplegetready.org/christian-apologetics/ahnsahnghong-teacher-deciever/ :
* Born again christians The Shocking Truth About Christ AhnSahngHong! : https://www.bornagainchristians.org/members-area/videos/363-born-again-christians/video/59-the-shocking-truth-about-christ-ahnsahnghong
* Mother God Church Encounter [WMSCOG]: https://www.youtube.com/watch?v=Rjee7uJBLMc
* Chrissys Corner: I Joined a Cult - the World Mission Society church of God: https://www.youtube.com/watch?v=HGEKHdj-fSc
* Mike Winger: What the Bible REALLY says about God the Mother! WMSCOG refuted
15 mei 2018: https://www.youtube.com/watch?v=Q0LhGhJDXtA https://www.youtube.com/watch?v=Q0LhGhJDXtA&feature=emb_rel
* Cultish: The World Mission Society Church of God: https://www.youtube.com/watch?v=Zf-hijYwchY

 

Categorie: Specifieke pastorale onderwerpen