Hypnose; terug in de tijd

Terug in de tijd
Het geheugen onder hypnose

Kunnen mensen onder hypnose toegang krijgen tot vergeten herinneringen? Talloze anekdotische verhalen wijzen in deze richting. Verhalen over ooggetuigen die de politie onder hypnose waardevolle informatie verschaften en over hypnotherapeuten die verdrongen trauma's naar boven haalden. Gehypnotiseerden schijnen zelfs zo overtuigend naar hun verleden te kunnen worden teruggevoerd, dat zij zich weer als kleine kinderen gaan gedragen. Dat klinkt veelbelovend, maar helaas hebben experimenten niet kunnen aantonen dat onze geheugenprestaties onder hypnose toenemen.

Ruim veertig jaar geleden publiceerde het tijdschrift Science een onderzoek naar leeftijdsregressie dat spectaculaire resultaten opleverde (True, 1949). Vijftig proefpersonen die onder hypnose waren teruggevoerd naar hun tiende, zevende en vierde verjaardag bleken in meer dan tachtig procent van de gevallen te weten welke dag van de week het destijds was. Acht soortgelijke experimenten, die later door andere onderzoekers werden uitgevoerd, leverden daarentegen totaal geen succes op, zodat het aannemelijk lijkt dat er bij het oorspronkelijke onderzoek fouten zijn gemaakt (O'Connell et al., 1970).

Lees verder...

Categorie: Meditatie en occultisme