Neuro-emotionele integratie (NEI)

NEURO-EMOTIONELE-INTEGRATIE (N.E.I.)

In de wereldwijde groeimarkt van de body-mind healing, treffen we sedert enkele jaren een product van Nederlandse "bodem" aan: NEI. Niet dat we daar blij mee moeten zijn, want deze methode, ontwikkeld door Roy Martina, is een samenraapsel van ongeveer alle "occulte hebbedingetjes" die ik de laatste jaren op deze markt gezien heb. Het verraderlijke bij deze methode is dat veel occulte invloeden niet meer herkend worden vanwege het eigentijdse taalgebruik. Het principe van "picking the fruits without the roots" gedijt uitstekend in onze postmoderne cultuur. Ook NEI speelt hier gretig op in, door aanbidding van deze tijdgeest. Dit gebeurt door zelfverwerkelijking, pragmatisme, (pseudo)spiritualiteit en toegepaste psychologie te integreren in een gezondheidsleer "voor de gehele mens". In dit artikel zal blijken dat mensen door alle behandelstrategieÎn wel degelijk in contact komen met het occulte gedachtegoed en bijbehorende geesten.

Roy Martina

Roy Martina begon in 1977 als huisarts op Aruba om vervolgens een jaar later het gehele denken, waarin hij opgeleid was, te verlaten en zich te richten op de acupunctuur, homeopathie en voedingstherapie. Hij werkte het hele occulte scala af en kwam zo in contact met bloementherapie, isopathie, reiki, hypnose, shiatsu, macrobiotiek, kleurentherapie, chakratherapie, immuumtherapie, de vegatestmethode en nog veel meer. Hij "ontdekte" dat alles te maken had met de mens als bio-energetisch wezen, en dat je met al de genoemde middelen de energieÎn van de mens kunt manipuleren. Net als bij zijn vele HindoeÔstische geestverwanten blijkt, dat met energieÎn vaak bedoeld wordt dat de geest of de geesteskracht gemanipuleerd moet worden! (De Bijbel noemt dit toverij!)

Maar dat is nog niet genoeg voor Martina. Hij pikte ook wat krenten uit de pap van de toegepaste psychotherapie. Hij kwam in aanraking met Anthony Robbins, de grondlegger van een nieuwe tak van NLP (Neuro LinguÔstisch Programmeren), namelijk het zogenaamde NAC (Neuro Associatief Conditioneren). Wat volgens Martina echter tot een werkelijk totale verandering in zijn leven leidde, was een seminar, waarin hij zwom met dolfijnen. Hier kwam hij tot hogere inzichten betreffende het gevoelsleven. Hij verklaart dit doordat de dolfijnen door middel van sonar invloed uitoefenen op subtiele energieÎn van mensen. Sindsdien laat hij zich ieder jaar door deze dieren "opfrissen". Martina is niet kinderachtig. In zijn boeken beschrijft hij dat hij door NEI een positieve bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de wereld. De aarde is volgens hem een leerschool, waar je de volgende keer (reÔncarnatie?) in een hogere klas hoopt te komen. Dat ÈÈn en ander aan cursussen voor de goedgelovige achterban een slordige som geld kost is in dat perspectief niet zo belangrijk meer!

Over P.E.G.'s en spiertesten

Ons gedrag wordt bepaald door ons onderbewustzijn, zo zegt Martina! Veel negatieve ervaringen, die we opgeslagen hebben als baby of kind of zelfs voor onze geboorte, bepalen ons gedrag. Dit zijn "emotionele virussen" of nog mooier: "het bepaalt ons Psycho Energetisch Geheugen" (PEG's). Deze negatieve emoties moeten weer goed door beide hersenhelften worden geregistreerd en geïntegreerd, volgens de NEI-goeroe. Lukt dit niet dan ontstaan emotionele blokkades, die ons ziek maken. Om dit te diagnosticeren heeft Martina de spiertesten van Touch for Health van stal gehaald. Deze techniek gebruikt door Paul Dennison (edukinesiologie) en John F.Thie (Touch for Health) zijn technieken om "energie blokkades" te kunnen meten.

Het woord spiertest suggereert iets anders, zoals de meting van spierkracht. Maar dit is hier geenszins het geval. Alle voorwaarden, die nodig zijn voor een objectieve spiermeting, zoals lokalisatie en het rekening houden met neurofysiologische bewegingsketens, worden overboord gezet. Nog sterker, subjectiviteit en intuïtie worden juist aangemoedigd! Men meet dan ook geen kracht of lengte van de spier, maar "energieen". Gemeten wordt de kosmische kracht "Chi", die volgens de filosofie van Tao door de zogenaamde meridianen lopen. Martina is een warm voorstander van het Taoisme en de zogenaamde vijf-elementenleer, waarin men gelooft dat de orgaansystemen in het lichaam met de mysterieuze, levengevende kracht "chi" doorstroomd worden. Deze geestelijke energieën van Tao moeten door intuïtie van de zogenaamde spiertesten gevoeld worden. Het spreekt vanzelf dat iedereen die zich hiermee inlaat besmet wordt door de geest van Tao!

Technieken van NEI

Zoals zo vele new age goeroes benadrukt Martina, dat emoties zowel door de linker-, als rechter hersenhelft verwerkt moeten worden. Als ze teveel aan de linkerkant verwerkt worden, dan worden de emoties onderdrukt en teveel gerationaliseerd. Als ze teveel aan de rechterkant blijven worden ze ook niet goed verwerkt. Volgens Martina houdt het "onbewuste" deze emoties vast tot we klaar zijn om ze te verwerken. Voor al deze onbewezen theorieen heeft Martina een fabelachtig eenvoudige oplossing: namelijk een mix van acupressuur, yoga ademtechniek en yoga- affirmaties.

  1. We moeten onze oorreflexpunten (acupunctuur) stimuleren, voor een optimale communicatie van emoties tussen linker- en rechterhersenhelft.
  2. Door een buikademing moeten we de energiestroming tussen de linker- en rechterhersenhelft stimuleren. Bovendien verzint hij ook nog dat je dit met een rechte rug moet doen, omdat de energie dan meer stroomt.
  3. Door affirmaties onder andere uit de Transcendente Meditatie moet je jezelf onder een lichte hypnose brengen, door bijvoorbeeld bij vliegangsten te zeggen: ik overwin mijn vliegangst. Ik ben sterker dan mijn vliegangst.
  4. Verder moet een zogenaamd reflexpunt boven de wenkbrauwen energetisch uitgebalanceerd worden. Dit punt wordt het Emotioneel Therapeutisch Punt (ETP) genoemd. Dit kun je doen door een hand op het voorhoofd te leggen.

Dit alles zijn technieken van Neuro-Emotionele-Integratie, waarmee Martina de wereld wil veroveren.

Het Congruentie-Principe

Zoals gezegd heeft Martina het Taoistische gedachtegoed van de acupunctuur als zijn mensbeeld aangenomen. Volgens die theorie is iedere emotie verbonden aan een meridiaan. Dit is de basis van NEI, de Neuro-Emotionele-Integratie. Het diagnosticeren vindt dus plaats door middel van zogenaamde spier(energie)testen en de vegatest; een elektro-acupunktuurmeting die vooral in de bioresonantietherapie gebruikt wordt. In Promise heb ik in eerdere artikelen al vaak de vele wetenschappelijke en geestelijke bezwaren hiervan genoemd. Hoe ingewikkeld, modern en elektronisch het geheel mag ogen, het is een zeer subjectieve, intuïtieve en onbijbelse geestelijke diagnostiek.

Naast de hersenhelfttheorieën heeft Martina nog een ander probleem gebied "ontdekt", waar de samenwerking niet goed verloopt. De samenwerking van het onbewuste met het bewuste loopt niet meer "congruent". Ons onbewuste werkt ons teveel tegen, dus moeten we steeds meer controle gaan krijgen over het onbewuste. Hier heeft Martina goed geluisterd naar de NLP aanhangers, die wel weten hoe je dit onbewuste met occulte middelen naar "boven" moet krijgen: regressietherapie, allerlei vormen van hypnose, visualiseren, affirmeren, uittreden, etc. We moeten uit onze platgetreden paden een "nieuwe identiteit" tegemoet treden. Ons afweersysteem wordt, volgens NEI, vooral beÔnvloed door onze emoties. (psycho-neuro-immunologie)

Martina beweert met groot gemak dat 90 % van onze ziektes ontstaan door negatieve emoties! Hij noemt een voorbeeld in zijn boek, waarbij iemand lijdt aan atypische reumaklachten, die volgens Martina veroorzaakt waren, door een gymleraar, die vroeger gezegd zou hebben dat de man nooit soepel zou worden! Ja, hij gaat nog verder. We kunnen zelfs grote problemen krijgen door die dingen die tegen ons gezegd werden, voor dat we geboren waren! Gelukkig weet hij ook hier weer "positieve technieken" aan te dragen ter bestrijding van al die problemen.

Met MEP en PEP genept!

MEP staat voor Motiverend Emotioneel Patroon en PEP voor Positief Emotioneel Patroon. Beiden zouden samenhangen met een bepaald taalgebruik, dat effect zou hebben op ons onbewuste. We moeten in plaats van NEP (negatief emotioneel patroon) komen tot MEP en PEP. Onze emotionele staat is afhankelijk van onze lichaamstaal (fysionomie). Als we een MEP of een PEP uitspreken en ons lichaam is daar niet mee in harmonie, dan is dat, volgens Martina een incongruentie.

Als we zeggen: "Ik voel me fantastisch" en we zeggen dit met een matte stem, dan zou dat stress in ons lichaam creëren. We moeten dan leren om meer intonatie aan te brengen in onze taal. Een echte MEP is iets wat we bijna willen uitschreeuwen.( Tsjakka, ...waar hebben we dit meer gehoord?) De NEI-therapeut moet werken met de affirmaties (PEP's). Dit zijn een soort positief denken- (mantra)-formules, die uitgesproken moeten worden in een goede lichaamstaal! Voorbeelden van dergelijke "peptalk":
"Niemand kan mijn emotionele staat negatief beïnvloeden."
"Ik laat niemand mij m'n dromen afpakken"
Zo moet je het onbewuste coachen door met PEP's je onbewuste te beïnvloeden. Natuurlijk past "god" ook binnen het eclectisch systeem van Martina. Een PEP in die zin is bijvoorbeeld: "Ik laat alles los wat mij niet dient en ik vraag ook toestemming aan God om mij te vergeven voor alles wat ik heb gedaan en dat niet past bij mijn spiritualiteit." om er daarna "geruststellend" aan toe te voegen: Wanneer je niet in God gelooft, dan kun je het stukje over God natuurlijk weglaten! Zo word je door uitgebreide "vergiffenissessies" "congruent" gemaakt in de NEI-hulpverlening.

Vijfdimensionele Visualisatie en Financiën

Geheel in de geest van het scheppen van de virtuele realiteit geeft Martina in zijn NEI methode het vijfdimensionaal visualiseren aan. Ook hier worden alle occulte laden van o.a. de yoga, de silva mind control en NLP opengetrokken. Je moet visualiseren door de beelden, die je wilt scheppen, met alle zintuigen voor te stellen.(Silva Mind Control) In de tweede plaats moet de visualisatie plaats vinden door lichaamstaal. Alle lichamelijke expressies, die horen bij het beeld dat je wilt scheppen moeten sterk benadrukt worden in houding en energie.(Gestaltetherapie en NLP) Ten derde moeten er acties zijn, handelingen die het doel bevorderen. Ten vierde moet je dit visualiseren vier maal per dag doen. (op voorschrift van de NEI-therapeut) (yoga) Ten vijfde moet je intens visualiseren met tien keer sterkere gevoelens dan normaal.

"Natuurlijk" moet je dan altijd je vuist ballen (Ankeren, NLP) en zeggen: "ik wil het" of "ik kan het" of "Ik ga ervoor". Volgens Martina kunnen we ons "congruent" maken voor financieel succes. Want misschien is ons onbewuste wel verkeerd geprogrammeerd, bijvoorbeeld door onze spiritualiteit en opvoeding, die beweren dat financieel succes en spiritualiteit niet samen kunnen gaan. De NEI therapeut kan je zo helpen "kettingen" te maken, waar je alle "leuke dingen " aan elkaar rijgt om te kunnen visualiseren. Een ding is zeker, als je de vele aanbevelingen van Martina, naar zijn eigen boeken, bloesemessences en vitaminepreparaten, naar al zijn cursussen en reclameplaatjes op Foxtelevisie mag geloven, dan is het financiële succes van de grondlegger van NEI aardig congruent met zijn opgeblazen, zelfontwikkelde ego!

Bijbelse kanttekeningen bij NEI

Het door NEI gehanteerde energetische mensbeeld, dat bij ziekte uitgaat van een verstoring van de "universele levensenergie", maakt deel uit van een oosterse spiritualiteit en een primitief magisch wereldbeeld, dat zeer onbijbels is. Door deze holistische geneeskunst wordt de mens in contact gebracht met de demonische wereld hierachter, en verontreinigt zich met verkeerde geesten. (Deut.18:9-14, Kol.2:20-23)

De Christelijke identiteit bestaat uit een leven, dat op de God van de Bijbel gericht is (Gal.2:20). Genezing van de gehele mens moet niet plaats vinden door de "positieve krachten" van de oude mens, door de zelfverwerkelijkingtechnieken van NEI te beoefenen, maar juist de zondige ik-gerichte natuur van de mens, die volkomen gericht is op zichzelf, te verloochenen (Marc.9:34-36). Dit alles moet niet met kunst en vliegwerk opgekalefaterd worden, maar de oude mens moet men juist gekruisigd weten (Rom.6:6). De mens is pas werkelijk holistisch genezen, als hij een tempel van de Heilige Geest is (Joh.14:23, 1 Kor.3:16) en als door de werking en vernieuwing van die Geest ons denken veranderd wordt (Rom.12:1-2) tot heil van ons innerlijk leven en lichaam.

Dit heil is niet toegankelijk door occulte- of psychotechnieken, maar door geloof uit genade door het volbrachte werk van Jezus Christus. Hoewel er veel psychosomatische genezingsprocessen in de Bijbel beschreven staan (Spr.3:5-8; 4:20-22) is het ook een Bijbels gegeven dat, hoewel onze geest van dag tot dag vernieuwd wordt, ons lichaam vervalt. (2 Kor.4:16, 5:10) Daarom kan een ziek mens wel degelijk een gezonde geest bezitten.

Door Promise wordt in verschillende boeken een Bijbels verantwoorde methode van gezondheid voor de gehele mens uitgewerkt: bijbels omgaan met stress, lichamelijke en psychosomatische aspecten. D.V. hopen we volgend jaar nog een derde deel uit te brengen, waarin de geestelijke aspecten geïntegreerd worden beschreven met de lichamelijke en psychische interacties. (1 Thess.5:23)

Gerard Feller
april 1999

Literatuur:

Wie ben je echt!, Neuro-Emotionele Integratie; door Roy Martina Andromeda 1997 Blaricum
Supervitaal - Roy Martina; Andromeda, Blaricum
Academie Vitaliteitkunde Nijmegen, programmaboekje 1999
Handboek energetische geneeskunde -Richard Gerber ISBN 23009282

En voor een Christelijk alternatief:

Bijbels omgaan met stress deel 1; lichamelijke aspecten door Gerard Feller, Promise 1998
Bijbels omgaan met stress deel 2; psychosomatische aspecten door dr.Kurt Blatter, Promise 1999

Waarschuwing new age geneeswijzen vanuit Bijbels perspectief:

Tovenaars van de 20ste eeuw, Gerard Feller, Gideon Hoornaar 1995
Van kwaal tot erger? drs. R.v/d Ven; Buyten Schipperheyn Amsterdam 1997

Categorie: Body mind methodes en occultisme