Zeven belangrijke leringen van de New Age beweging

 

 
Kol. 2:8: “Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus” (SV).

New Age is niet nieuw ... het is een moderne opleving van oude religieuze tradities, samen met een potpourri van invloeden: Oosterse mystiek, moderne filosofie en psychologie, sience fiction, en de tegencultuur van de vijftiger en zestiger jaren. “... Zo zijn wij nu in de New Age (nieuwe tijdperk), een combinatie van spiritualiteit en bijgeloof, rage en gril, waarbij dit enige ding zeker is dat het niet nieuw is. Niemand schijnt precies te weten waar de benaming precies vandaan komt, maar ze bestaat al vele tientallen jaren of meer, en vele elementen van de New Age, zoals genezing door geloof, waarzeggerij en zielsverhuizing, gaat eeuwen terug” [Otto Friedrich, “New Age Harmonies”, TIME, Dec. 7, 1987].
Ondanks zijn populariteit is New Age moeilijk te definiëren. Het bevat een variëteit aan geloven, grillen en rituelen. Het lijkt op een huwelijk van wetenschap en oosterse cultusreligieuze organisaties, en kan een mengsel zijn van christendom, boeddhisme, hindoeïsme, en spiritualisme als b.v. Church Universal & Triumphant (Elizabeth Clare Prophet). Sommige New Age strekkingen hangen een deel ervan aan, anderen een ander deel.
Het is een religieuze beweging die geconcentreerd is op het ZELF - alles wat je nodig hebt zit vanbinnen - zonder plaats voor zonde, berouw of redding! Je wordt je eigen god! Zij aanbidden de god van krachten en promoten ‘het aquarische evangelie van Jezus Christus’.
 
1. Jezus was niet en is niet de enige Christus, noch is hij God
Sommigen zouden denken dat iedereen hetzelfde bedoelt wanneer zij spreken van ‘Christus’. Christenen zien Hem als de ene en enig geboren Zoon van God, onze Heer en Redder, Jezus Christus. Anderzijds zijn er vele New Age schrijvers die zinspelen op een ‘Christusgeest’. Zij geloven dat er vele christussen geweest zijn, met Jezus als één van de velen.
New Age profetes Alice Bailey en auteur van vele occulte boeken, inclusief The Reappearance of The Christ, beschrijft de ‘Avatar of Synthesis’, die zoals zij zegt een ‘nauwe metgezel’ is van ‘de Christus’. Zij zegt: “Hij werkt onder de grote natuurlijke Wet van Synthese die eenheid en fusie voortbrengt. Zijn functie (in harmonie met de energie van Christus) is het voortbrengen van een spirituele wil in de mensheid, de wil tot het goede”.
De New Ager verstaat Christus als een gereïncarneerde Avatar, Messias, of boodschapper uitgezonden door de ‘hiërarchie’ om de levenden op aarde te voorzien in progressieve spirituele openbaring. De New Age neemt aan dat Boeddha, Mohammed, Confusius, Jezus, en vele anderen ‘Christus’ waren.
 
Categorie: Body mind methodes en occultisme