Deepak Chopra deel 1

 

Deepak Chopra : Ayur Veda, hekserij en kwantum-fysica deel 1

 

Deepak Chopra heeft 25 boeken geschreven, vertaald in vijfentwintig talen. Hij is de auteur van meer dan honderd audio-en videobanden en is actief in vijf populaire televisieprogramma’s. In 1999 werd dr. Chopra gekozen als één van de honderd invloedrijkste personen van de twintigste eeuw. Hij wordt getypeerd als de dichter- profeet van de alternatieve geneeskunde. Dr. Chopra is nu de stichter en directeur van het Chopra Gezondheidscentrum in La Jolia, Californië. (1) Op een officieel staatsdiner op 21 maart 2000 in India merkte ex-president Clinton op: “Mijn land is verrijkt door de bijdrage van meer dan één miljoen Amerikaanse Indiërs, inclusief dr. Deepak Chopra, de pionier van de alternatieve geneeskunde”. Dit eerbetoon bevestigt het populariteitsniveau dat Chopra als een holistisch medische werker verworven heeft. Hij heeft als individu een begin gemaakt naar een meer innovatieve benadering van ‘body mind’ -geneeskunde. Hij combineert moderne geneeskunde, Ayurveda, ideeën van de kwantumfysica en oude wijsheden tot een New Age -mix van holistische gedachten en praktijken. Deepak Chopra heeft slechts heel weinig onderzoek in zijn geschriften toegevoegd. Alleen veronderstellingen en verwachtingen die terug te brengen zijn op typische ideeën en praktijken van alternatieve geneeskunde en sterk verwant met de ideeën van de Ayur Veda, de traditionele Indische wijsheid. Het uiteindelijke product was echter veel subtieler en fijnzinniger dan de gemiddelde New Age -praktijken en vereist veel meer onderzoek. Als je de verzamelde werken van Deepak Chopra wilt bestuderen, moet je je niet alleen verdiepen in de fysisch-medische aspecten van ons bestaan. Zijn leer gaat namelijk verder, tot zelfs de metafysische structuren van de kosmos en ons wezen.

Uitspraken van Deepak Chopra

Het ontwerp van dit weloverwogen, systematische inzicht, leidt ons tot een nieuwe wereldvisie. Het is na te lezen op zijn website:

“De missie van onze organisatie is genezing, liefde, transformatie en dienstbaarheid. We hebben ons voorgenomen het heersende wereldbeeld te veranderen, van een beeld dat mensen ziet als een fysieke machine tot een beeld dat begrijpt dat we ‘bewuste energie’ zijn. Geesten vermomd als individuen. Ik voel me vereerd dat u de tijd neemt ons te bezoeken op onze reis naar genezing en zelfontdekking”.

Het voornemen om dit nieuwe wereldbeeld te scheppen in zijn geschriften is duidelijk:

“Deze regels bevestigen uitdrukkelijk dat oud worden, broos worden en uiteindelijk dood gaan, onze ultieme bestemming is. En dat gaat nu eeuw na eeuw door. Ik wil echter de vooronderstellingen die u hebt over de realiteit ter discussie stellen, zodat we pioniers kunnen worden in een land waarin jeugdige kracht, vernieuwing, creativiteit, blijdschap, bevrediging en tijdloosheid, de meest gewone ervaringen zijn van het leven van iedere dag, daar waar ouderdom, seniliteit, zwakheid en dood niet langer bestaan en zelfs niet als een mogelijke optie beschouwd worden”.

Als er een dergelijke plaats is, wat houdt ons dan tegen om er heen te gaan? Het is echter geen geografische donkere landmassa of een niet in kaart gebrachte zee. Het is ons huidige collectieve wereldbeeld, dat ons geleerd is, door ouders, onderwijzers en de maatschappij.

“Uw lichaam wordt oud omdat het geprogrammeerd is te leven, ver weg van je eigen controle, naar de regels van die collectieve conditionering”. (3)

De eerste stap om het huidige wereldbeeld te veranderen, is door het bestaande eerst af te breken.

“Als we denken dat er iets natuurlijks en onvermijdelijks is aan het verouderingsproces, dan kennen we het niet echt, de banden van het oude geloof moeten verbroken worden”. (3)

In ‘Ageless Body Timeless Mind’ (Het eeuwige lichaam, de tijdloze geest) verklaart de auteur, dat we tien vóóronderstellingen over wie we zijn en wat de ware aard van lichaam en geest is, moeten veranderen. Dit is noodzakelijk omdat deze aannames, de grondslag van ons gedeelde wereldbeeld vormen, en die veranderd dienen te worden, aldus Chopra. De meest opvallende vooronderstellingen die verlaten moeten worden, zijn:

 

1) Er is een objectieve wereld onafhankelijk van de onderzoeker, en onze lichamen zijn een onderdeel van die objectieve wereld.

2) Het lichaam is samengesteld uit brokstukken materie, die van elkaar gescheiden zijn.

3) Lichaam en geest zijn gescheiden en onafhankelijk van elkaar.

4) Het stoffelijke is eerst, het bewustzijn is secundair, met andere woorden: we zijn fysieke machines, die geleerd hebben te denken.

5) Menselijk bewustzijn kan volkomen verklaard worden als een product van biochemie.

6) Als individuen zijn we niet met elkaar verbonden, we zijn op zichzelf bestaande identiteiten

7) Onze perceptie van de wereld is automatisch een juist beeld van hoe alle dingen echt bestaan. (3)

 

Het idee om veranderingen aan te brengen in het wereldbeeld is afkomstig van de wetenschap. De publicaties van Chopra steunen op wetenschappelijke geschriften, die tot en nieuw geloofssysteem zouden moeten leiden.

“Honderden onderzoekgegevens van de laatste dertig jaar bevestigen dat verouderen veel meer afhankelijk is van het individu, meer dan men ooit vermoedde in het verleden. De grootste doorbraak moet echter niet gezocht worden in afzonderlijke onderzoeken, maar in een compleet nieuw wereldbeeld. De uitdaging is om de veroudering bij de basis aan te pakken, bij ons denken over onszelf en de wereld, want niets heeft meer macht over ons lichaam dan de vooronderstellingen van ons brein”. (3)

En in een ander boek is te lezen:

“Het belangrijkste is om de verkeerde vooronderstellingen in het geloof te vervangen door de waarheid. Alleen door af te rekenen met het ouderwetse en zelfbeperkende geloof kan het leven weer een nieuwe betekenis krijgen”.

De auteur die hier geciteerd wordt is niet Deepak Chopra, maar Philip Cooper, de auteur van Basic Magic. Want ook magie belooft een leven van overvloed. Het beweert echter, net als het eerste punt van Deepak Chopra, dat er oorlog gevoerd moet worden op de bestaande geloofsinhoud en waarheden. Philip Cooper bevestigt dat “Geloof de sleutel is tot magische krachten”. (4) In Spreuken 23:7 kunnen we lezen: “Zoals iemand die zijn eigen plannen maakt (denkt), zo is hij”. Elk van de bestaande vooronderstellingen moet vervangen worden door een nieuw paradigma of wereldbeeld.

“Elke vooronderstelling van het oude paradigma kan vervangen worden door een meer complete en uitgebreide versie van de waarheid. Deze nieuwe aannames zijn ook door het menselijke brein bedacht, en geven ons meer vrijheid en macht. Ze geven ons de mogelijkheid om het verouderingprogramma dat nu onze cellen beheerst, te vervangen”. (3)

De impact van deze aannames en de toepassingen ervan in dit nieuwe wereldbeeld zullen we in dit artikel behandelen. Deze nieuwe vóóronderstellingen vormen de basis van de constructie van een nieuw wereldbeeld waarin magie en hekserij floreren. We zullen volgens Chopra onderwezen moeten worden hoe de mogelijkheden in dit nieuwe wereldbeeld te ontdekken, zodat we een nieuwe wereld kunnen creëren. Een nieuwe wereld gericht op ónze wil en verlangens: namelijk een nieuwe wereld van onbeschofte ketterij en occultisme! Onze huidige wereld wordt niet gezien als een objectieve realiteit. We interpreteren de realiteit van onze wereld en dus zal een nieuwe interpretatie een nieuwe wereld maken. Hoewel dingen ‘daarbuiten’ echt schijnen te zijn, is dat geen ‘bewijs’ voor de realiteit, die buiten de waarnemer staat. Nu delen twee mensen hetzelfde universum. Elk wereldbeeld creëert zijn eigen wereld, aldus Chopra. (3)

De eerste aanname over objectiviteit en perceptie

We zullen alleen de meest extreme gedachten in dit artikel behandelen. De nieuwe aannames van Chopra hebben een onderling samenhangend progressief en overlappend karakter.

“Als je je perceptie verandert, verander je de ervaringen van je lichaam en je wereld. (3) We moeten ons realiseren, dat wie je bent, afhangt van de vraag in welke wereld je jezelf ziet. In de eerste wereld zijn ziekte, veroudering en dood onvermijdelijke onderdelen, in de ‘tweede’ wereld is er alleen het pure zijn en zijn de dingen van de eerste wereld afwezig. Maar het nieuwe paradigma verzekert ons dat er een nieuw leven is, waar tijd oplost, of anders gezegd waar tijd gecreëerd wordt”. (3)

Bij de uiteenzetting van de eerste aanname stelt Chopra:

“Alles wat iemand ervaart moet mentaal gefilterd worden, voordat het als echt geregistreerd wordt, hetgeen betekent dat we voortdurend bezig zijn met het maken van realiteit”. (5)

De eerste stelling rekent af met het bestaan van een absoluut bestaan van ons huidige wereldbeeld:

“Omdat er geen absolute eigenschappen in de materiële wereld bestaan, is het onjuist te stellen dat er een ‘onafhankelijke’ wereld ‘ daarbuiten’ is”. (3)

In deze stelling wordt gesteld dat onafhankelijkheid buiten ons niet bestaat. Iemands individuele perceptie bepaalt de realiteit. De vijf zintuigen geven niet het bestaan van de realiteit weer, dat doet onze perceptie.

“We moeten concluderen, dat perceptie oneindig flexibel is, omdat het het brein bedient op een manier waar het brein voor kiest. We scheppen een nieuwe wereld in ons eigen universum, een wereld die vervolgens door onze vijf zintuigen als realiteit bevestigd wordt”. (5)

Veranderingen aanbrengen in die perceptie, is ook het eerste wat van belang is om tot een succesvolle praktijk van magie te komen, zoals het lezen is in ’True Magick’:

“De praktijk van magie betreft en transformatie, en de eerste transformatie is een wijziging van de werkelijkheid”. (6)

Tweede aanname en de kwantum-fysica

De tweede nieuwe vóóronderstelling van Deepak Chopra dient als voorbereiding tot een verandering van die perceptie:

“Onze lichamen zijn in diepste wezen samengesteld uit energie en informatie, niet als vaste materie. De energie en informatie wordt geoogst uit de oneindige velden van energie en informatie die over het gehele universum zijn uitgespannen”. (3)

Deepak Chopra werkt het principe van een perceptuele verandering uit door gebruik te maken van stellingen in de kwantum-fysica:

“Ons lichaam schijnt opgebouwd te zijn uit vaste materie, die kan worden afgebroken tot moleculen en atomen, maar de kwantum-fysica leert ons dat ieder atoom voor meer dan 99,9999 procent lege ruimte is, en dat de sub-atomische partikels, die met een snelheid van het licht door de ruimte bewegen, in feite bundels vibrerende energie zijn, niet zo maar in het wilde weg of betekenloos, maar zij zijn informatiedragers. De perceptie die benadrukt wordt is materie samengesteld uit energie”. (3)

Deepak Chopra gaat nog een stapje verder als hij een kwantum definieert als het basisonderdeel van materie, van energie dat wacht totdat het een fysische component aanneemt, en dat op dat niveau materie en energie uitwisselbaar zijn.

“Alle kwanta zijn gemaakt van individuele vibraties, van energie dat wacht tot het uiteindelijk zichtbaar wordt. De Ayur Veda (heilig Hindoeïstisch boek) zegt, dat hetzelfde waar is ten aanzien van het menselijke lichaam. Het heeft eerst de vorm van een intentie, maar nog niet zichtbare vibraties, die kwantum-fluctuaties genoemd worden, voordat het zich verenigt in impulsen van energie en stukjes materie. De logische consequentie van deze zienswijze is dat we samengesteld zijn uit materie, materie gemaakt van energie, en omdat materie en energie uitwisselbaar zijn, zijn we energie. Onze lichamen moeten gezien worden als een materialistische vorm van gemengde energie en wij zijn de fysieke verschijningsvorm van die energie”. (7)

Het is geen toeval dat heksen ook aan het concept vasthouden, dat we fysieke vormen van energie zijn. (6) Bijna letterlijk wordt dit door heksen bevestigd:

“We blijven zeggen: zien is geloven. We blijven vasthouden aan de ultieme test van realiteit, zien, aanraken, horen en ruiken. Maar verschillende interessante ontdekkingen hebben de geleerden gedwongen verder te gaan. Het eerste wat men ontdekte was dat de vaste wereld om ons heen niet zo vast is. Atomen, waarvan men eerst dacht dat ze de bouwstenen van de realiteit waren, bleken in staat zich te splitsen. Binnen het atoom is er vooral veel ruimte, met daarin enkele sub-atomische deeltjes. Veel van deze ontdekkingen werden gedaan binnen de kwantum-fysica. Deze vorm van natuurkunde leert ons, dat als je maar diep genoeg graaft in het universum, er niets meer is. De structuur van het universum is een informatiestructuur. Als het al ergens op lijkt dan is het op een droom. Jij en ik leven in een irrealistisch universum en vanaf onze geboorte zijn we uitgerust met wat een vast lichaam lijkt te zijn. Maar de vastheid van ons lichaam valt in dezelfde categorie als de vastheid van de wereld. Het is een perceptie van de zintuigen. Als je lichaam de werkelijkheid zou zien, zou het zien dat het meestevrije ruimte is”. (9)

Ook volgens heksen is het van groot belang onze perceptie van de werkelijkheid te analyseren.

“De uiteindelijke waarheid is dat vaste materie niet bestaat op de manier waarop het op ons afkomt. Sub-atomische deeltjes zijn abstracte wezentjes en de manier waarop ze verschijnen en hoe ze zich gedragen, hangt af van de manier hoe we naar hen kijken. De meest bepalende factor is hoe ons bewustzijn ‘ernaar kijkt’“

Nog meer onthullend is de volgende bewering, waarin we hetzelfde appél op de kwantum-fysica zien, om er ons toe te brengen dat we onszelf als energie vorm zien:

“Een zelfs nog meer recente openbaring is de kwantumveld-theorie, die de traditionele opvatting van ‘vaste’ materie volledig vervangt. Vaste objecten zijn slechts tijdelijke condensaties van energie die in een veld komen en gaan. Dit lijkt erg veel op wat oosterse filosofen zeggen, namelijk dat vorm en leegheid hetzelfde is”. (8)

Wat tot dusverre duidelijk wordt is dat heksen en Deepak Chopra verbindingen leggen tussen de realiteiten van de kwantum-fysica en de ‘oude wijsheid’ van het oosten. Chopra (de oude wijsheid van de Ayur Veda) en de heksen proberen geloofwaardiger over te komen door zich te verbinden met de kwantum-fysica. In het boek ‘Power of the Witch’ wordt dit bevestigd:

“Een heks is een persoon met kennis, een persoon die doorkneed is in ‘wetenschappelijke’ en geestelijke waarheden”.

Tevens wordt in het boek duidelijk wat de universele betekenis van wijsheid is.

“In veel talen is Witch (heks) een verborgen woord, verstopt in de alledaagse termen van wijsheid”. (8)

Deepak Chopra’s bedoeling om door onze perceptie de realiteit te veranderen is uit de oude wijsheid van de Ayur Veda genomen:

“Voor mij is het doel van de Ayur Veda, het transformeren van de realiteit van een patiënt. De Ayur Veda wordt omschreven als zijnde de gave van wijsheid en Indiaas gids voor het leven”. (10) “Haar kennis is niet geworteld in de technologie, maar in geestelijke kennis”. (11)

Deepak Chopra’s concept van energie is uit die oude Indiase leer genomen.

“Prana is aanwezig in iedere mentale en fysieke gebeurtenis. Soms zie je prana gedefinieerd als levenskracht of levensenergie. In India wordt het lichaam voornamelijk gezien als een product van bewustwording, en secundair als een materieel object. Onze fysieke vorm moet gezien worden als een manifestatie van de onderliggende energie”. (3)

Men kan ook door wetenschap en ‘oude wijsheid’ te verbinden ‘het bewijs’ leveren dat een kwartskristal bestaat uit een raamwerk van subtiele energieën, een structuur van krachten, die het materiële kwarts bij elkaar houdt. De subtiele energieën zijn van groot belang en niet alleen in de magie. Chi, Ki, prana zijn woorden voor subtiele energie. (12)

Deepak Chopra’s opvatting van een denkbeeldige realiteit is gemoderniseerd door het gedachtegoed van de kwantum-fysica en aangepast met Hindoeïstisch denken.

Realiteit en Maya .

“Waarom accepteren we iets als de realiteit? Omdat we het kunnen zien en aanraken. We zien dingen en raken dingen aan op drie dimensionaal niveau. Maar Einstein en zijn collega’s hebben deze verschijningsvormen ontmaskerd”. (3)

Deepak Chopra’s opmerkingen over een gemaskerde realiteit komen overeen met het Indiase dogma: maya, dit is een woord uit het Sanskriet (Heilige Indiase taal). Het betekent illusie of zelfbedrog, maar houdt nog veel meer in. Maya betekent ook magie, een show van illusies. Maya duidt de zinsbegoocheling aan, dat je denkt dat je de realiteit ziet, terwijl je in feite een aantal trucs ziet, die je perceptie van de realiteit veranderen. Hij gaat verder met de opmerking:

“Realiteit moet altijd staan voor vernieuwing. De enige manier om te ontwaken uit de maya, is de betovering te doorbreken. In onze cultuur wordt deze betovering gerespecteerd als ‘harde wetenschap’. Deze harde wetenschap zou ingepast moeten worden in de perceptie van de kwantum-fysica, om zo vernieuwd te worden in een wetenschap die inpasbaar en behulpzaam is voor de ‘oude wijsheid”. (5

Een heks legt uit dat deze nieuwe wetenschap een prima theoretisch fundament is voor hekserij:

“Voor heksen zijn magie en wetenschap deel van dezelfde krachten, die met elkaar verweven zijn tot het maken van nieuw leven. Magie en natuurwetenschappen zijn bondgenoten, die samen de wetenschap van hekserij tot stand brengen. De New Science Tradition heeft verbindingen met de ‘oude wijsheid’ en de nieuwste ontwikkelingen in de theoretische fysica. Het vermengt de New Science met de oude wetten van magie”. (8)

De derde nieuwe aanname die Deepak Chopra stelt is:

De biochemie van het lichaam is een product van bewustwording. Geloof, gedachten en emoties creëren de chemische reacties, die het leven in iedere cel handhaven.(3)

Volgens Chopra maakt de nieuwe realiteit die binnen de kwantum fysica is binnengebracht het mogelijk om voor de eerste keer de ‘onzichtbare intelligentie’ die achter de onzichtbare realiteit ligt te manipuleren.

Einstein leerde ons dat ons fysieke lichaam, net als alle materiële objecten, een illusie is. De onzichtbare wereld is de echte wereld. Deze verklaring die kwantum fysica vermengt met Indiaas geloof gaat er vanuit dat er een onderliggende ‘intelligentie’ is, die het fysieke, stoffelijke voortbrengt en stuurt”. (3)

De locatie en betekenis van deze onzichtbare intelligentie wordt duidelijk door het volgende citaat:

“De ruimte in ieder atoom pulseert door een onzichtbare intelligentie. Erfelijkheidsdeskundigen lokaliseerden deze intelligentie primair in het DNA , maar dat is alleen maar gemakzucht. Er wordt één enkele intelligentie gedeeld door het gehele lichaam. De stroom van deze intelligentie houdt je in leven. In India wordt deze intelligente stroom ‘prana’ genoemd (meestal vertaald als levenskracht). Deze ‘prana’ versterkt of verzwakt de wil en kan heen en weer bewogen en gemanipuleerd worden om het fysieke lichaam geordend en jong te houden”.(3)

Als je in ‘The Power of the Witch’ leest kun je dezelfde gedachten vinden, als het gaat om deze intelligentie:

“Het primaire bestanddeel van de materie van het universum en de energie is de echte informatie, die gecodeerd wordt in DNA-structuren, die al het geschapen leven creëren en vormgeven. Wat je uit deze stellingen kunt concluderen is dat de creatieve intelligentie, waarover we het hebben, energie is”. (8)

Deepak Chopra, vertrouwend op de Ayur Veda, borduurt voort op de creatieve ‘flow’ van de intelligentie in het fysieke lichaam. De dokters van het oude India waren ook bijzonder wijs en hun belangrijkste geloof was dat het lichaam was geschapen door bewustzijn.

“Als je naar de anatomische atlas van de Ayur Veda kijkt zie je niet de bekende organen zoals in ‘Gray’s Anatomy’, veel meer zul je verbazingwekkende diagrammen vinden, waar en hoe de hersengolven lopen als ze het lichaam creëren. (11)

Chopra is bijzonder verheugd met de mogelijkheden van onze nieuwe wetenschappen en zijn eeuwen oud geloof in deze ‘flow’ van intelligentie. Hij wekt de indruk dat we deze ‘flow’ kunnen verifiëren door onderzoekingen van neuropeptiden en neurotransmitters die betrokken zijn in de overdracht van informatie in ons lichaam. Hij stelt dat ‘de ontdekking van de golvende intelligentie’ het model bevestigt van het lichaam als een rivier:

“We hadden behoefte aan bewijsmateriaal als basis voor onze stelling dat intelligentie helemaal door ons heen stroomt en nu hebben we het. Het is het concept van bewustzijn als een creatieve energetische bewustzijnsgolf die door het gehele lichaam stroomt”. (11)

De vierde aanname

De vierde aanname van Deepak Chopra is: de psyche en het lichaam zijn onscheidbaar één. De eenheid die ‘ik’ ken, scheidt zich in twee stromingen van ervaringen. Op een dieper niveau echter ontmoeten deze stromingen elkaar in één enkele creatieve bron. Het is vanuit deze bron dat we menen te leven. (3) Dit is duidelijk een belangrijk moment in de overlapping van zijn nieuwe aannames. Hij zinspeelde al eerder op een verheldering van de stromende intelligentie. Deepak Chopra borduurt voort op het ‘creatieve hart’ als hij schrijft:

“Als je in aanraking komt met je eigen innerlijke intelligentie, dan kom je in aanraking met je creatieve hart van het leven”. Zo maakt Chopra verbinding tussen ‘het hart’ als zijnde intelligentie, en gaat verder met het verduidelijken van het begrip bewustzijn. In het oude paradigma was controle van het lichaam verbonden aan DNA. In het nieuwe paradigma behoort controle over het lichaam toe aan het bewustzijn. Hij koppelt bewustzijn weer aan ‘prana’ (levenskracht of energie):

“Het stroomt direct van de geest van puur bewustzijn en brengt intelligentie en bewustzijn voort in ieder aspect van ons leven. Intelligentie, bewustzijn en ons creatieve hart zijn allemaal gecomprimeerde vormen van energie en zijn allemaal synoniem voor onze geest. De geest is de zetel van onze emoties, gedachten, wil, intenties en verlangen. Onderscheidingsvermogen maakt ons duidelijk dat levensenergie stroomt vanuit ons creatieve hart van onze geest”. (3)

Het creatieve hart waarover Chopra spreekt, is ook bekend bij heksen: Het centrum wordt genoemd geest, essentie, ziel, bewustzijn. Het is het diepe jij in jezelf, de toegangspoort tot alle kennis. (13)

De vijfde aanname van Deepak Chopra is: alhoewel ieder persoon afzonderlijk en onafhankelijk lijkt te zijn, zijn we allemaal verbonden in de wegen van intelligentie die de gehele kosmos beheersen. Onze lichamen zijn deel van een universeel lichaam, onze breinen zijn een onderdel van een universeel brein. (3) Deepak Chopra stelt hier, dat hoewel we onszelf als gescheiden en autonoom van onze omgeving waarnemen, de realiteit zou zijn dat we alleen een verlenging van de buitenwereld zouden zijn. We zouden de mogelijkheid hebben om onze perceptuele grenzen te verleggen om zo de eenheid in de totale schepping te ervaren. Jij en je omgeving zijn één. Als je ervoor kiest kun je jezelf ervaren in een staat van eenheid met alles waar je contact mee maakt. (3)

Heksen herkennen deze verbinding met het universum. In ‘Ware Magie’ kun je lezen dat ‘iedereen verbonden is’: De mogelijkheden zijn oneindig. (6) In ‘Power of the Witch’ wordt ons verteld dat de ‘zeven hermetische wetten’ het fundament van de hekserij is. Deze fundamentele principes laten het hart zien van de filosofie en praktijk van hekserij. Hoewel er misschien veel verschil bestaat in de opvattingen van occultisten, kan men de ‘betrouwbaarheid’ van de hermetische wetten en haar voorgeschreven concepten in bijna alle hekserij-culturen herkennen. Voor een heks houdt het contact met het universum een handhaving van de hermetische wet van oorzaak en gevolg, waarin alles beïnvloedt wordt door alles. We zijn letterlijk aangesloten op het gehele universum. (8)

Deepak Chopra benadrukt het belang van de natuur in de oude wijsheid. In India’s oude Vedische traditie is het de meest belangrijke onderliggende kracht van de natuur, de intelligentie. (7) Al eerder had hij geconcludeerd dat onze intelligentie synoniem is met onze geest, waaruit volgt dat de natuur ook is samengesteld uit energetische intelligentie, en onze geest is een equivalent van deze universele intelligentie. De mens is een deel van de natuur. Daarom verbindt intelligentie hem met de natuur. (10) Door een andere uitspraak moeten we opnieuw overtuigd raken van onze verbondenheid met deze kosmische intelligentie.

“Je lichaam is een vloeiend bewegend organisme dat bekrachtigd wordt door intelligente energie van miljoenen jaren. Iedere cel is een miniatuur terminal verbonden met de kosmische computer”. (3)

Deepak Chopra gebruikt de term ‘verenigd veld’ als het kosmische patroon van intelligentie dat de mensheid integreert met de natuur..

“Men gelooft nu dat er één enkel superveld, genaamd het verenigde veld bestaat. Het is de ultieme realiteit die aan de basis ligt van alle natuur. En omdat we allemaal deel zijn van de natuur zijn, moeten we deel uit maken van het verenigde veld. Het is in ons en om ons heen”. (7)

In de ‘kwantum healing’ beschrijft Deepak Chopra de kracht van intelligentie als zijnde de kracht die actief is in de creatie en het onderhoud van de schepping, niet alleen in ons, maar in het gehele universum.

“Het is duidelijk dat er een tegenkracht is die de evolutie vooruitstuwt, die leven creëert, en die zichzelf afweert tegen de bedreiging van entropie. De tegenkracht is de intelligentie die op een kwantum-niveau veel meer is dan een mentaal fenomeen. Intelligentie is de kracht die de blauwdruk is van iedere cel in het DNA bijeenhoudt en veel geleerden geloven nu dat het dezelfde kracht is die het universum bijeenhoudt. Intelligentie is een synoniem voor creatieve kracht”. (11)

In ‘Power of the Witch’ wordt het karakter van deze universele intelligentie opgehelderd:

Godheid wordt met deze universele levenskracht verbonden, waarop zo diepzinnig door Deepak Chopra wordt gezinspeeld.

“De aarde en alle levende dingen delen dezelfde kracht, deze kracht is de goddelijke intelligentie”. (8)

Dezelfde abstractie, die de indruk moet wekken dat we verbonden zijn met een wereldbrein kun je ook vinden in ‘Basic Magic’:

“Iedereen heeft een onderbewuste en al deze onderbewuste breinen zijn met elkaar verbonden tot een universeel wereldbrein”. (4)

Deepak Chopra en de heksen zijn met elkaar verbonden in de gedachte van het bestaan van een wereldbrein. In de zeven hermetische wetten is het bekend als de wet van mentaliteit, die betekent: het universum is mentaal oftewel een brein. Volgens deze aanname hebben we een verbinding tot een energetisch, goddelijke intelligentie, die actief is in het creëren en onderhouden van de schepping, een levensenergie in ons en om ons heen. (8)

In ‘Power of the Witch’ lezen we:

“Alle kennis bestaat in het goddelijke leven, dat voortdurend in onze breinen stroomt, omdat onze individuele breinen niet gescheiden zijn van ‘het grote brein’ dat ons geschapen heeft. De perceptie is dat we één zijn met het grote brein”. (8)

Misschien is dat wel het belangrijkste element dat bij de hekserij hoort, dat we ons moeten realiseren dat we aangesloten zijn op deze ‘creatieve bron’. Volgens de heksen is het als volgt: als we aangesloten zijn op ons ‘midden’ of onze geest, vinden we een hier en nu, waar geen verschil meer is met ‘binnen of buiten’. Als we ons totaal kunnen bevrijden van de illusie van de gescheidenheid, dan is het grootste struikelblok verwijderd, wat ons verhindert om hekserij te praktiseren.(13) Deepak Chopra heeft deze weg door zijn geschriften vrij gemaakt.

Allereerst door te stellen dat we opgebouwd zijn uit informatie en ten tweede dat we in eenheid zijn met alles wat er bestaat. Het belang van beide leerstellingen komt in ‘Magie voor beginners’ aan de orde:

“Je bent in diepste wezen een informatiepatroon, wat gebruikt wordt door de ‘grote onzichtbare’ om een ruimte-tijd gebeurtenis te scheppen. Vanuit dat perspectief ben je één met iedereen. Het is deze eenheid die mogelijkheden schept voor magie en toverij. Al enige tijd zijn dezelfde ideeën opnieuw verschenen in de kwantum-fysica. Het zijn dezelfde ideeën, opnieuw verschenen, maar nu uitgedrukt in een andere taal dan die door mystici en tovenaars al duizenden jaren geleerd wordt. Je bent één met alles”. (9)

Deepak Chopra beweert in ‘The return of the Rishi’, dat de intelligente kracht, die het universum regeert, in ons en door ons wordt gereflecteerd.

“De innerlijke intelligentie van het lichaam is de ultieme en suprème genius. Het weerspiegelt de wijsheid van het universum”. (10)

Deepak Chopra en de hermetische wetten van heksen

De internalisatie van deze centrale leer door een individu is van primair belang voor de hekserij. Het logische deel om de verbinding met het universum te leren, is het perspectief over te nemen, waarin we overeenkomstige (onder)delen van deze intelligente energie van het universum zijn. Onze realiteit wordt zo niet beperkt door de externe fysieke wereld, maar de realiteit moet opnieuw bezien worden op een wijze waarin de kracht van het universum zich in ons wezen manifesteert. Volgens dit principe bestaat er een wederzijdse beïnvloeding tussen het universum en ons. Dit is van fundamenteel belang voor de uitgangspunten van de praktijk van de magie en weerspiegelt een van de andere van de zeven hermetische wetten. In de natuurlijke magie is er een centraal concept dat genoemd wordt: het microkosmos -macrokosmos -concept. Dit houdt in dat ieder mens een complete weerspiegeling is van het universum en visa versa. Deze hermetische wet, de zogenaamde wet van correspondentie, houdt in dat iedere magische energie in het universum zijn zelfde equivalent heeft in ieder mens. Dit is precies wat Deepak Chopra ook zegt in zijn geschriften. (12)

In ‘Power of the Witch’ wordt de wet van de correspondentie bevestigd. “Zo boven, zo beneden, zo beneden, zo boven.” Het gaat verder met:

“We leven in een ruimteloze en tijdloze realiteit, onafhankelijk van het stoffelijke universum. Het principe van de correspondentie vertelt ons dat wat waar is in de macrokosmos, ook waar is in de microkosmos en omgekeerd. De wet van correspondentie wijst heksen de weg naar de meest aangewezen gereedschappen en ingrediënten om op bovennatuurlijke wijze dingen te zien en tot het doen van toverspreuken”. (8)

Het principe van correspondentie, of microkosmos, macrokosmos, kun je gemakkelijk herkennen in het medische denken van Deepak Chopra. Onze gezondheid zou hersteld kunnen worden door alles wat we in de natuur kunnen vinden, omdat het van hetzelfde is als wij zijn. Een remedie, een kruid bijvoorbeeld, moet beschouwd worden als een equivalent van onszelf! Door een kruid te kiezen, dat het meest correspondeert met de gewenste uitwerking, zal de kracht van het kruid zich verbinden met onze levensenergie, met als resultaat dat onze levensenergie in harmonie gebracht wordt, waardoor genezing optreedt. Dit is hetzelfde wat heksen doen, zij geven dit aan als het meest werkzame middel. Voor heksen én Deepak Chopra zijn de criteria voor de selectie van die kruiden gebaseerd op de hermetische wetten. (10) In ‘Unconditional Life’ bevestigt Chopra, dat hij principes van de oude wijsheid, de Ayur Veda, gebruikt:

“De oude Indiase verhalen vertellen dat zoals de microkosmos is de macrokosmos is, zoals het atoom is, zo is het universum, zoals het menselijke brein is, zo is het wereldbrein”. (5)

In ‘Power of the Witch’ lezen we:

“Intelligentie is niet alleen maar een menselijk kenmerk, maar een essentieel aspect van het gehele universum. Eindelijk bevestigen natuurkundigen een begrip van het heelal, wat heksen altijd al gehad hebben, en door dit te doen maken ze het voor ons wel een stuk gemakkelijker om magie uit te leggen. We beginnen nu te bevatten dat we verbonden zijn, één zijn, met de creatieve levenskracht. De fysieke wereld is een parallelle manifestatie van specifieke karakteristieken van deze universele intelligentie. Occulte kennis van fysieke realiteiten stelt ons in staat de natuur en equivalenten in het universum te begrijpen, wat vereist is in de magie. We moeten deze geïnitieerde kennis internaliseren en expressie geven. Heksen bevinden zich onder de wijzen, die participeren in het werk van creatie met de bedoeling mensen te voeden en de aarde te beschermen. Hun rituelen, ceremonies, toverijen en bezweringsformules, hun gebeden en offers zijn uitdrukkingen van hun eenheid met de bron van alle leven, de ‘grote moeder’ van alle levende dingen”. (8)

De zesde aanname

De zesde en laatste aanname van Deepak Chopra zegt: De fysieke wereld inclusief onze lichamen is een respons van de waarnemer. We creëren onze lichamen net zoals we de ervaringen van onze wereld creëren. (3) De laatste vooronderstelling beweert dat we door individuele oefeningen de creatieve mogelijkheden hebben om onze materiële leefwereld zelf vorm te geven. Dit is hekserij of toverij. Een heks zal deze zesde stelling ook onderschrijven, vooral daar waar Chopra beweert dat ”De natuurlijke tovenaar een web weeft om het universum opnieuw vorm te geven in overeenstemming met zijn eigen ervaringen en wil”. De schepping van de ervaring is bijna hetzelfde als het creëren van een persoonlijke individuele werkelijkheid. (12) Citaten van geschriften van Deepak Chopra weerleggen de opmerking dat hij de hekserij en toverij verkeerd zou interpreteren.

Het woord toverij heeft voor de meeste van ons een sinistere ondertoon, maar de gevaren worden geweldig overdreven. Betekenis en zingeving ontglippen de wetenschap, maar iedereen die daarin geïnteresseerd is, doet er goed aan de hekserij serieus te nemen. Het materiële vooroordeel van de wetenschap is dingen te vermijden die niet direct alleen met onze zintuigen waar te nemen zijn”. (5)

Deepak Chopra beweert natuurlijk dat zijn magie van een ander kaliber is als hekserij, zijn soort van ‘natuurlijke magie’ is een magie, zoals hij zegt, die gedemystificeerd moet worden. (5) Een heks kan op dezelfde wijze haar beeld van magie presenteren, en daarbij alle associaties tot het bovennatuurlijke tot een minimum beperken. In ‘Power of the Witch’ lezen we:

“Op een bepaald niveau van ons bewustzijn weten we dat deze vaardigheden niet bovennatuurlijk zijn maar natuurlijk”. (8)

Een andere heks verwoordt het weer op een andere manier:

“Magie is de kunst van het veranderen van dingen door gewone middelen, die zogenaamd bovennatuurlijk zijn. Het is het gebruik van dingen die door de wetenschap nog niet herkend zijn. Het gebruik van krachten die in ons zijn en die de natuurlijke objecten van de wereld tot verandering brengen”. (14)

 

In het volgende nummer (juli 2007) wordt dit artikel vervolgd met een overzicht van het gedachtegoed van Deepak Chopra en de bijbelse toetsing van e.e.a.) Lees dit artikel via

http://www.stichting-promise.nl/artikelen/body-mind-methodes-en-occultisme/deepak-chopra-deel-2.htm

Doug Ecklund. R.Ph.

(logos Resources http://www.logosresourcepages.org/NewAge/deepak.htm )

 

Vertaald door Gerard Feller

 

Noten

(1) http://www.randomhouse.com/

(3) Ageless Body, Timeless Mind: The Quantum Alternative to Growing Old
By Deepak Chopra
1993
Three Rivers Press/New York 201 E 50th St., Ny,Ny 10022

(4) Basic Magick: A Practical Guide
By Phillip Cooper
1996
Samuel Weiser, P.O. Box 612, York Beach, ME

(5) Unconditional Life: Discovering the Power to Fulfill Your Dreams
By Deepak Chopra
1991
Bantam Books

(6) True Magick: A Beginners Guide
By Amber K
1999
Llewellyn Publication, St. Paul, MN, 55164-0383, U.S.A.

(7) Perfect Health: The Complete Mind/Body Guide
By Deepak Chopra
1991
Harmony Books; a division of Crown Publishers, inc.,201 E 50th St., New York, New York 10022

(8) Power of the Witch: the Earth, the Moon, and the Magical Path to Enlightenment
By Laurie Cabot with Tom Cowan
October 1990
A Delta Book published by a division of Bantam Doubleday, Dell Publishing Group, inc., 1540 Broadway, New York, New York 10036

(9) Magick for Beginners: the Power to Change Your World
By J.H. Brennan
2000
Llewellyn Publications, St. Paul, MN, 55164-0383, U.S.A.

(10) Return of the Rishi
By Deepak Chopra
1988
Houghton Mifflin Company, Boston, MA

(11) Quantum Healing: Exploring the Frontiers of Mind/Body Medicine
By Deepak Chopra
1989-1990
Bantam Books

(12) Natural Magic
By John Michael Greer
2000
Llewellyn Publications, St. Paul, MN, 55164-0383, U.S.A.

(13) Rituals, Spellcasting, and Sorcery: Witchcraft Theory and Practice
By Ly De Angeles
2000
Llewellyn Publications, St. Paul, MN, 55164-0383, U.S.A.

(14) Magical Herbalism
By Scott Cunningham
1982,1997
Llewellyn Publications, St. Paul, MN, 55164-0383, U.S.A.

(15) The Return of Spirit: A Woman's Call to Spiritual Action
By Josie Ravenwing
1996
Health Communications, 3201 SW 15th St., Deerfield Beach, Fl

(16) Encyclopedia of Wicca and Witchcraft
By Raven Grimassi
2000
Llewellyn Publications, St. Paul, MN, 55164-0383, U.S.A.

(17) Encyclopedia of Magical Herbs
By Scott Cunningham
1985, 1997
Llewellyn Publications, St. Paul, MN, 55164-0383, U.S.A.

(18) All Scripture is from The Authorized King James version of the Holy Bible

  • Chopra, Deepak (2001). The Seven Spiritual Laws of Success: A Practical Guide to the Fulfillment of Your Dreams (paperback ed.). Crown Publishing. ISBN 0609802194.
  • Stenger, V. J. (1995). The Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology. Prometheus Books.
  • Chopra, Deepak (2000). Hoe wij God kunnen ervaren: In zeven stappen naar een alomvattend Godsbegrip. Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. Utrecht ISBN 9021585103

Vertaald in het Nederlands:

9020243454 Heel je hart, Ankh-hermes, paperback, € 11,15

9069635836 Het Ayurvedische kruidenboek, Gottmer-Becht, paperback, € 19,90

9021543257 Het boek der geheimen, Servire, paperback, € 19,50
9069637421 Het geluk in jezelf, Altamira-Becht, gebonden, € 15,90

9022546934 Kamasutra, De Boekerij, gebonden, € 29,95

9021539896 Synchronisch leven, Servire, paperback, € 19,50
9020243225 Volop energie!, Ankh-hermes, paperback, € 11,15

9023008936 De zeven spirituele wetten van succes, Gottmer Becht, gebonden, € 15,20

906963645X De zeven spirituele wetten van yoga, Altamira-Becht, gebonden, € 14,95

9021585057 Alledaagse onsterfelijkheid, Servire, gebonden, € 14,95

http://deepak-chopra.startpagina.nl/

 

 

Categorie: Body mind methodes en occultisme