Godsbegrip in Bijbel en Koran

Godsbegrip in Bijbel en Koran

Alle aanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Vertaling, voetnoten, afbeeldingen door M.V.
 
Inleiding
Het begrip Drie-enige God is uniek en wordt slechts door het christendom gehuldigd. In het volgende artikel bewijst Dave Hunt dat er geen overeenstemming is tussen de God van de Bijbel en Allah van de Koran.
Er zijn vanuit verschillende hoeken intensieve pogingen aan de gang om de godsdiensten te verenigen, met het oog op de schepping van een alliantie van wereldgodsdiensten. De paus erkent alle godsdiensten en wil hen allemaal bij een oecumenische struktuur betrekken. Hij ziet het Christendom, de Islam en het Judaïsme als het nauwst aan elkaar verbonden omdat zij alle drie monotheïstische godsdiensten zijn, die volgens hem dezelfde God aanbidden.
De paus kust de Koran
Feit is echter dat het Christendom met zijn Drie-enige godsbegrip uniek is, en radicaal van andere geloven verschilt. De God van de Bijbel is beslist niet dezelfde als de Allah van de Koran.
Een Moslim daagde Dave Hunt uit om zijn stelling te bewijzen dat Allah van de Koran niet de ware God is. Het volgende geeft de hoogtepunten weer van Dave Hunts antwoord, zoals dat gelezen kan worden op het internet[1].
Categorie: Sekten