Die twee aan twee uitgaan. Een sekte?

Die twee aan twee uitgaan

©november 2007, Harderwijk, Jildert de Boer.
Uitgave: Verdieping en Aansporing.
Jan Azn. Leeghwaterstraat 6.
3841 KC Harderwijk.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: http://www.verdiepingenaansporing.nl/
ISBN-nr. 978-90-803836-6-1.
NUR: 700.
©november 2011, tweede digitale versie
met toevoeging van de bijlagen 3 t/m 20.
In dit boek is de N.B.G.-vertaling van 1951
als uitgangspunt genomen.
Opgedragen in dankbaarheid aan:
Wim Mensink

WOORD VOORAF
In dit geschrift maakt u kennis met een nogal onbekende beweging. Er is over deze
groepering vrijwel niets in de Nederlandse taal geschreven. Deze leemte willen we
opvullen! Daarom verstrekt dit boekje informatie, die helderheid kan geven over
deze wat geheimzinnige gemeenschap, die men kan aanduiden als de zogenaamde
„Twee aan Twee-beweging‟, analoog aan het begrip „Two by Two‟s‟ in de
Angelsaksische wereld. Ter herkenning gebruiken we deze aanduiding, hoewel de
groep officieel geen naam wil dragen.
Hier en daar maken enkelingen immers kennis met de vrienden van deze beweging,
of komen ze werkers tegen die hun boodschap brengen in evangeliediensten. De
omvang van de groep in Nederland bedraagt qua aantal naar schatting vermoedelijk
tussen de 800 en 1000 personen.
Zelf ontmoetten we deze beweging in 1985 en in 1986 en vervolgens opnieuw in
2004 en 2005. We hebben persoonlijke inblikken in hun evangeliediensten,
huisgemeenten en conferenties gehad, zowel ruim 20 jaar geleden als vrij recent.
Daarnaast ontmoetten we werkers en vrienden en correspondeerden met enkelen
van hen.
We hebben onderzoek gedaan naar het materiaal dat in het Engels en in veel
mindere mate in het Duits op internet voorhanden is en hebben getracht dit zo
zorgvuldig mogelijk te hanteren en te interpreteren.
Ex-leden van een dergelijke groep kunnen van de weeromstuit negatiever reageren
vanuit hun ervaringen, dan de beweging objectief gezien in werkelijkheid recht
doet. Daarom hebben we getracht ook oog te hebben voor de positieve elementen
die men bij de „Twee aan Twee-gemeenschap‟ kan opmerken.
De aanleiding om over te gaan tot het schrijven van deze handreiking was, dat
vrienden van ons in 2005 in aanraking met deze groep kwamen en er behoorlijk door
geïmponeerd waren geraakt. In het nummer van december 2005 van de
Evangelische Maandkrant Uitdaging schreef ik als gastschrijver de eerste impuls in
een artikel onder de titel: “Twee aan twee: een beweging met sektarische trekjes” .
Dit staat op internet onder: http://www.vergadering.nu/audio/bewegingen/tweeaan-twee-beweging.htm
De verkregen ervaringen met deze groep wilden we daarom openbaar maken in een
boekje als voorlichtingsmateriaal naar buiten voor hen die met deze groep in
contact komen. Daarnaast hopen we ook dat werkers en vrienden, ondanks het
gegeven dat zij zelf bewust geen boeken en brochures uitgeven, zich op de hoogte
stellen van deze bijdrage en deze toetsen aan de Bijbel, hun geschiedenis en hun
praktijk. Zelfs binnen de beweging is er een ontstellend gebrek aan kennis aanwezig
over de afkomst van hun gemeenschap.7
We bidden dat de Here onze opheldering over deze verborgen gemeenschap zal
zegenen, zodat er meer duidelijkheid verschaft wordt over de achtergronden van
de zogenaamde „Twee aan Twee–beweging‟.
Harderwijk, november 2007 De schrijver

Lees verder klik hier


Categorie: Sekten