Hemel-ervaringen

Door drs. W.J.A. Pijnacker Hordijk

Update 6-8-2020

Hemels hiernamaals

Vergis ik me als ik constateer dat er opvallend veel verhalen van hemel-insiders circuleren? Een nieuwe hype? Maar hoe echt zijn die ervaringen? Zijn het een soort visioenen? Over bijna-doodervaringen (BDE) is reeds in Promise gepubliceerd.1Wat theologisch te denken van getuigen die beweren de hemel te hebben bezocht? Vinden we iets dergelijks in de Bijbel terug?

Terug van weggeweest

Vaak wordt christenen voor de voeten geworpen ‘dat nog nooit iemand uit de dood is teruggekomen’. En dat klopt dus niet. Zowel in het Oude- als Nieuwe Testament, maar ook in de zendingsgeschiedenis zijn vele uitzondering op de regel te vinden.2 Hoewel het nog steeds uitzonderlijke gebeurtenissen betreft heb ik in de literatuur toch veel voorbeelden hiervan gevonden3 Boeken en films verschijnen over mensen die ervaringen met en zelfs in de hemel hebben gehad. De laatste jaren verschijnen er getuigenissen van mensen die pretenderen een blik in de hemel te hebben mogen slaan. Deze boeken en zelfs films gaan als zoete broodjes over de toonbank. Enkele heb ik geanalyseerd. De grote nieuwsgierigheid naar het hiernamaals wordt zo bevredigd. Vanuit de Bijbel kunnen we, volgens sommigen, te weinig te weten komen, maar door deze verhalen worden zelfs details ingevuld. Wat niet in de Bijbel staat willen velen graag weten, en wat er wèl staat interesseert te veel christenen vaak niet. Zijn we soms zo eigenwijs? Waarom zou God iets verzwijgen in Zijn Woord dat van waarde is voor ons, iets wat we absoluut zouden moeten weten? Wat van deze ‘hemel-getuigenissen’ te denken? Wat zijn ze waard? Waarom is de Bijbel zo terughoudend in wat we willen weten over de hemel? Zijn getuigenverslagen niet een welkome aanvulling? Je ‘vooroordelenbril’ afzetten is bij dit onderzoek heel belangrijk. Een vooroordeel kan zijn: ‘opstaan uit de dood is gewoon ONMOGELIJK’. Sommigen willen en kunnen daarom alleen maar bevestiging zien dat al deze verslagen nep zijn. Anderen willen daarentegen van geen kritische vragen weten en slikken alle wonderbaarlijke getuigenissen kritiekloos. Vaak hebben we gewoon te weinig informatie om een rechtvaardig beeld te kunnen vormen. Christenen hebben eveneens een vooringenomen standpunt: Gods Woord, waarin onder andere staat ‘Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn [Jezus’] naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’ Hand.4:12 Gods Woord en Gods Geest wil ons leiden en ons voor misleiding behoeden. Laten we vier hedendaagse getuigenissen eens van dichtbij bekijken en daarna tegen het licht van de bijbel houden. Daarna staan deze en bovendien een vijfde verhaal in een overzichtelijk schema.

Vijf getuigenissen

1.  In Nigeria reed Daniel Ekechukwu (geschatte leeftijd: 30 - 40 jaar) in 2001 met zijn Mercedes een ravijn in en werd zwaargewond. Hiervan is een documentaire en een gedtailleerd en wat mij betreft overtuigend verslag in boekvorm gemaakt.4 Drie keer werd bij hem de dood geconstateerd: door de arts, man van het mortuarium en beveiligers. Een arts concludeert op grond van a. hartslag/pols b. ademhaling / bewegen van de borstkas c. pupilreflex, bovendien d. lijkstijfheid. Pas na vijftig uur zou Daniel weer tot leven zijn gekomen. Wat moeten we van zo’n wonderbaarlijk verhaal denken? Op de vraag waarmee Daniel is gebalsemd krijgen we antwoord in het boek: een mengsel van het giftige formaldehyde met water, wat formaline of formol wordt genoemd. (p.84) De post-mortaal verzorger kan het injecteren echter niet vervolgen want hij als het ware een elektrische schok. (p. 85) Sommigen verdenken de vloeistof waarmee deze Daniel is gebalsemd de oorzaak is van een soort hallucinatie, trance die zijn pijn heeft opgeheven.Opvallend is dat littekens achterwege blijven. Je kunt tot leven komen en daarmee ook volkomen genezen zijn, zodat van de doodsoorzaak niets meer te zien is in en op je lichaam.

Wat hij lichamelijk heeft meegemaakt kunnen we nog enigszins natrekken, maar zijn geestelijke reis is onverifieerbaar. Daniel getuigt dat hij drie locaties het bezocht: 1. de hemel 2. het nog onbewoonde huis van de Vader (Joh.14:1) en 3. de hel. Boven de hel zou letterlijk in het Engels staan ‘Welcome to the Gates of Hell’. (p. 137) Bovendien, nog vreemder is, dat de hel al bevolkt blijkt te zijn. In de hel sprak deze Daniël zelfs met een voorganger die geld heeft verduisterd. Hemel en hel zijn toch nog steeds leeg in tegenstelling tot het dodenrijk?!De Ruiter oppert dat het hier niet zou gaan om de hel (gehenna), maar om de hades, oftewel het dodenrijk.

Terug naar zijn lichamelijk situatie. Stel dat deze Daniel niet echt gestorven was, maar dat hier sprake was van schijndood of coma, dan werd dus drie keer onterecht diagnose van de dood onbewust, per ongeluk, of als een vergissing gesteld. Dat is dan wel drie keer een zeer slordige strafbare fout! Maar stel dat men tegen beter weten in, opzettelijk onterecht Daniel heeft dood verklaard, dan spreken we van bewust bedrog en misleiding. Laten we eens aannemen dat hij inderdaad schijndood was, dan heeft Daniel vijftig uur na een ernstig ongeluk geen medische verzorging gehad en moest voedsel en drinken ontberen. Dit alles bevordert niet het (nog weinige) aanwezige leven toen hij ook nog in een tropisch klimaat van hot naar haard werd gereden op hobbelige wegen!

Wat zou het doel kunnen zijn van deze eventuele bewuste misleiding? Zieltjes winnen voor het christendom en geld verdienen zouden redenen kunnen zijn. Het doel lijkt dan de middelen te heiligen. Bedriegen is niet echt christelijk, maar komt inderdaad helaas ook onder christenen voor. Daniels vrouw Nneka geeft wel toe gelogen te hebben tegen haar zoon, om haar zoon te beschermen. Zijn vader ‘was in Onitsha’, maar ze vertelde haar zoontje niet de waarheid dat hij is verongelukt en in een kist lag. Liegen is haar in de praktijk dus niet onbekend, wat er voor pleit dat ze in de haar getuigenis ook niet honderd procent voor de waarheid gaat. Maar al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Indien uitkomt dat hier inderdaad sprake zou zijn van bedrog, is dat juist een geweldige antireclame voor het christendom. De uit de dood opgewekte mensen in de Bijbel waren eveneens zondige mensen.

Weduwe Nneke zocht haar heil bij de Duitse evangelist en gebedsgenezer wijlen Reinhard Bonnke. Bij hem zou het wonder zijn geschied. Bonnke is natuurlijk blij met dit voorval en kon dit als aanbeveling in zijn massale kruistochten in Afrika goed gebruiken. Deze opwekking uit de dood, waarvan er honderden getuigen moeten zijn, bevordert de geestelijke opwekking onder de Nigerianen, maar in feite komt Bonnke zelf helemaal niet aan deze opwekking uit de dood te pas. Dit erkent Bonnke (p. 37) Desalniettemin getuigt de krantenkop in de The Post Express van 8 december 2001: ‘Bonnke Raises Man from Death in Onitsha’. Dit is de interpretatie van de krant is en niet van Bonnke zelf, die ontkent dat hij deze man uit de dood heeft opgewekt. (p. 39). Iemand die niets van dit verhaal moet weten is een collega van Bonnke: evangelist Wolfgang Bühne. Hij vraagt zich af waarom de organisatie van Bonnke Christ For All Nations verzwijgt dat bij een massabijeenkomst in Nigeria ook een aantal mensen onder de voet is gelopen en vertrapt, mensen die bezweken, maar van wie er niet één is opgestaan.7 En waarom wordt verzwegen dat een vertwijfelde vader door een CFAN-medewerker werd verhinderd zijn gedode dochter aan de voeten van evangelist Bonnke neer te leggen? Bonnke zelf is ontzet door de moord op zijn jonge basgitarist door moslim-extremisten die kort voor de opwekking van Daniel plaats vond. (p. 20) De vraag blijft voor iedereen open waarom de een wordt vermoord en de ander wordt opgewekt uit de dood. 

Een ander doel van misleiding zou kunnen zijn geld verdienen. Dit is dus een beschuldiging van corruptie. Maar welke harde bewijzen zijn hiervoor?

Aan het slot valt op de video of DVD te zien dat Bonnke preekt voor een onafzienbare menigte over de rijke man en de arme Lazarus uit Lukas 16:19-31. In tegenstelling tot Lazarus, zou deze Nigeriaanse Daniel wèl in het land der levenden moeten gaan waarschuwen. Alsof men nu wel door wonderen zou gaan geloven. Zeker komt dat voor8 maar er blijven verstokte ongelovigen. En alsof Gods Woord op zich niet genoeg zou zijn. Abraham zei in dit zelfde verhaal van Jezus: 'Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat (Lucas 16:31). De opdracht aan Daniel ‘Het verzoek van de rijke man wordt aan deze generatie ingewilligd als een laatste waarschuwing.’ lijkt in flagrante strijd met Luc.16:29, waar staat dat de vijf broers van de rijke man genoeg moeten hebben aan Gods Woord. Het verweer van de verdediger van dit Afrikaanse wonder Teun de Ruiter uit Leusden, luidt: ‘Het is niet God die dit zegt, maar Abraham. We mogen er daarom geen dogmatische waarde aan te hechten.’En waarom aan deze generatie, het evangelie moet toch verkondigd worden aan alle generaties?!

Daniel Ekechukwu vertelt dat hij sinds deze ervaring veel meer ernst maakt met zijn levenswandel. Dit effect draagt bij tot het positief laten doorslaan van de balans in deze moeilijke afwegingen. Wat verder zwak is in deze opmerkelijke documentaire is dat de plaats des onheils en de buitenkant van het gebouw waar hij tot leven gekomen zou zijn niet worden getoond en de beschadigde auto is slechts kort op een foto in de video te zien. Eerst zien, dan geloven, beweert men vaak. Het argument ‘ik heb het niet (zelf) gezien’, is echter zwak, omdat we in zoveel fenomenen toch geloven zonder het zelf te hebben gezien. Bovendien: al staan we met onze neus ergens bovenop, dan kunnen we nog slachtoffer worden van gezichtsbedrog. Zo misleidt heel handig een goochelaar ons. De zaligspreking van Jezus in Joh.20:29 ‘Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’, betekent niet dat we naïef onze ogen moeten sluiten voor de feiten.

2.  De kleuter Colton Burpo overleefde ternauwernood een zware operatie (geperforeerde ontstoken appendix en abces, p. 106) en vertelt terloops wat hij in die tijd in drie minuten in de hemel heeft gezien. Colton wist dat hij bijna dood was (pp. 66, 107, 108). Volgens het verslag van het ziekenhuis was hij niet gestopt met ademen en was zijn hart niet gestopt met kloppen (p.108). Hij onderging een blindedarmoperatie en bleek een ongewoon groot aantal witte bloedlichaampjes te hebben. (p. 70, 71). Hij zou zijn zusje, wiens leven na twee maanden eindigde in een miskraam (pp. 124-129), zijn overgrootvader hebben herkend (p. 116) en zelfs Jezus zelf hebben ontmoet bij wie hij op schoot had gezeten (p. 87). Hij zag engelen die zwaarden dragen om satan – te gruwelijk om te beschrijven (p. 169)- uit de hemel te kunnen houden (p. 168). Jezus heeft een ‘regenboogpaard’ (p. 90). Maar Colton zou ook andere dieren in de hemel hebben gezien (p. 191). Colton wist het zeker: zonder Jezus in je hart kom je niet in de hemel! (pp. 82-85) Hij kon het uiterlijk van Jezus beschrijven. (p. 92) Colton beschreef de troon van God. (pp. 132, 133) en was niet bang om dood te gaan, dan zou hij immers terug naar de hemel kunnen gaan (p. 148).10 In de hemel is niemand oud, maar we blijven eeuwig jong (p. 158) en niemand draagt een bril. (p.156)

Terwijl de verhalen van bovennatuurlijke ervaringen in de bijbel uiterst summier en terughoudend worden verteld, wordt in de bestseller De jongen die in de hemel was door zijn verbazende vader die predikant was het verhaal sensationeler gemaakt door zinnetjes als ‘Ik was met stomheid geslagen’, ‘Ik hapte naar adem’, ‘Het duizelde me.’ en ‘Het is moeilijk je auto recht te houden wanneer je zoiets te horen krijgt.’11

Uit veel getekende portretten van Jezus zou Colton de echte Jezus hebben kunnen herkennen.12 Gods Woord is echter zeer terughoudend in de beschrijving van Jezus’ uiterlijk en afwijzend in de afbeeldingen van God. Achterin dit boek over Colton Burpo staan ook veel verwijzingen naar de bijbel. ‘In de bijbel staat dat Johannes de neef van Jezus is.’ (p. 89) Daar staat dan geen bijbelverwijzing bij, dat klopt want hoewel dat vaak wordt beweerd, was Johannes de Doper een verwante, en niet noodzakelijk neef. Ach, dit is maar een detail. Katholieke vrienden wilden weten of Maria, de moeder van Christus ook door Colton gezien is, wat hij bevestigde. (p. 191) Omdat de opstanding van de veranderde fysieke lichamen van de gelovigen nog niet heeft plaatsgevonden, kan ook hun vorm in de hemel nu nog geen fysieke eigenschappen hebben. Vandaar dat de noodzaak van vleugels zinloos is.13

3. Don Piper beweerde 90 minuten in de hemel te zijn geweest. Deze intrigerende boektitel dekt slechts de pagina’s 21 t/m 35. Deze 14 pagina’s van 205 vormen ongeveer slechts 7 procent van het gehele boek. Voor het grootste deel gaat deze autobiografie over zijn helse pijnen en langdurige genezingsproces (34 operaties, pp. 193, 199) en revalidatie, wat niet minder indrukwekkend is. Piper heeft zich neergelegd bij de waarom-vraag. ”God is mij geen uitleg verschuldigd” (p. 200). Maar de titel zou je wel misleidend kunnen noemen, want het suggereert dat we heel wat inside-information over de hemel mogen verwachten. Dit pakt echter teleurstellend uit. Baptistenpredikant Don Piper werd (alleen maar door afwezige polsslag?) dood verklaard14 en ging rechtstreeks naar de hemel. Op de pagina’s 196 en 197 lezen we dat hij zich verdiepte in het fenomeen van de bijna-doodervaringen. Onduidelijk is nu of hij zelf bijna dood was, of stierf en daarna opstond uit de dood.

Hoewel elk hoofdstuk van deze bestseller met een Bijbeltekst begint, wordt daar verder niet over uitgeweid. De suggestie wordt wel gewekt dat ervaringen meer gewicht in de schaal leggen dan het getuigenis van Gods Woord. Dankzij wat Piper heeft meegemaakt zegt hij: ”Ik kan nu uit de eerste hand en met gezag over de hemel spreken” (p. 129).

Na omhuld te zijn met een onbeschrijfelijke lichtglans en onbekende kleuren, ontmoette Piper een groot welkomstcomité, herkende hij zijn grootvader, een jeugdvriend, zijn overgrootvader, en meer mensen die zijn leven op een of andere wijze hadden beïnvloed. Leeftijd speelt geen rol in de hemel, daar is geen tijd. Piper maakt melding van hemelse muziek met een onophoudelijke intensiteit en eindeloze variatie. Alle liederen gingen over de heerschappij van Christus, als Koning der Koningen, en onze blijde aanbidding om alles wat Hij voor ons heeft gedaan en hoe geweldig hij is. Toch ontbreken liederen over het offer of de dood van Jezus (p. 31), zegt hij. Dat is toch vreemd, want het belangrijkste wat Jezus voor ons deed was Zijn eigen offer! In het laatste Bijbelboek wordt Jezus toch bejubeld als het Lam dat voor ons geslacht is! De hemel is eenvoudigweg onbeschrijfelijk. Hij zag God niet. Samen met vrienden en familie bewoog (liep?, zweefde?) Piper naar de hemelpoort van parelmoer, maar verliet haar ook weer. Hij was dus nog maar in het voorportaal.

Pas na twee jaar besloot de predikant te gaan praten over zijn ervaring. Afgezien van wat ik hierboven opmerkte over de aanbidding van het Lam, (dat is wel de kern, daar gaat het in de hemel om!) komen zijn belevenissen overeen met de Bijbel. Zitten we nu op zijn getuigenis te wachten? Het is natuurlijk wel spectaculair om dergelijke belevenissen te kunnen vertellen. Hij is hierdoor een beroemdheid geworden en dat moet je ego wel strelen. Piper wil mensen bemoedigen, maar wat is de meerwaarde van zijn verhaal? ”Voor gelovigen is mijn getuigenis een geruststelling; voor sceptici is het een aanleiding om serieuzer met God bezig te zijn” (p. 156).

”Ik ben absoluut niet bang voor de dood. Waarom zou ik? Er is niets om bang voor te zijn - ik zal er alleen maar blijdschap ervaren” (p. 192). “Mensen die een BDE hebben beleefd zijn niet langer bang voor de dood” (p. 197).

4. Crystal McVea erkent dat ze niet kan bewijzen dat wat ze heeft meegemaakt ook echt gebeurd is (p.17). Toen ze 33 jaar was kreeg ze ademhalingsmoeilijkheden. Er werd een blokkade in een kanaal tussen haar alvleesklier en lever ontdekt. Na hevige pijn bleek ze aan pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier [pancreas]) te lijden. Crystal kreeg de pijnstiller dilaudid toegediend. Daarna verdween de pijn maar zakte ze weg in een bodemloze slaap. Haar moeder voelde dat haar been ijskoud was geworden, ze een ongewoon snurkgeluid maakte, haar lippen blauw waren, en dat ademhaling en polsslag waren verdwenen (pp.19-22).

Vervolgens bleek ze in de hemel te zijn. ”De eerste persoon die we in hemel tegenkomen zijn we zelf” zo stelt ze. Tot haar verbazing ontmoette ze zichzelf in de hemel toen ze nog maar drie jaar was en onbesmet. Kort daarna verloor ze door incest haar onschuld. Van zo’n volmaakt schepsel hield God, en daardoor leerde Crystal weer van zichzelf te houden.]Menselijke beschrijvende woorden als ‘prachtig’, ‘schitterend’ en ‘verbazingwekkend’ zijn veel te bleek en schieten te kort voor haar ervaringen. Ze werd ondergedompeld in een helder stralend, rein witter-dan-wit-licht. Vergelijk Openb. 21:23. Crystal besefte dat ze geen fysiek lichaam meer had, en ook dat ze niet alleen was. Ze nam ook stralende engelen (haar ‘beschermers, leraren, mentors, helden, kracht, geest, hart’) weer. Mensen die ze op aarde gekend had, herkende ze in de hemel niet (dus ook niet haar kindje wat ze heeft laten aborteren, p. 188), wel God Zelf in een verblindende, heldere uitstraling. Deze God was haar Heer en met elke vezel in haar wilde zij Hem loven en aanbidden. Van de kritische vragen die zij Hem wilde stellen bleef niets over omdat deze simpelweg verdampten. Verder ontdekte ze dat we daar niet slechts vijf zintuigen hebben maar duizenden. Het was alsof ze met God en twee engelen door een tunnel bewogen met aan het eind een nog helderder uitbarsting van licht: de poort van de hemel. Als je door die poort gaat kun je niet meer terug. Gods opdracht was om alles te vertellen wat ze onthouden heeft (p. 170).Haar moeder riep haar bij haar naam en zo keerde ze – eerst tegen haar zin- weer terug in deze aardse werkelijkheid. Ook voor Crystal zelf is het onduidelijk of ze echt gestorven is of een bijna-doodervaring heeft meegemaakt (pp. 174, 180). God liet haar dit meemaken opdat door haar levensverhaal inclusief haar belevenissen in de hemel zij anderen mensen kon helpen die dezelfde dingen hadden meegemaakt (p. 197). Engelen lijken meer eer te krijgen dan de Here Jezus zelf.

Net zoals bij het boek van Don Piper beschrijven slechts 19  15 van de 255 pagina’s, dat is iets meer dan 7 procent, haar hemelse ervaringen. De rest van haar semi-autobiografische boek gaat over haar levensverhaal, waarin heel veel ellende, vaak door verkeerde keuzes, voorkomt. Alle tien geboden heeft ze overtreden (p.14). Haar grote les is: ”Je hoeft niet te sterven en naar de hemel te gaan om God te ervaren” (pp. 212, 213, 238), en het grote thema is: Gods liefde laat ons nooit in de steek (pp. 253, 255). Ze is enorm bemoedigd en veranderd door haar hemel-ervaringen en is anderzijds door haar verhaal een geweldige bemoediging, met name voor lotgenoten. Het boek eindigt met gespreksvragen om de bespreking van dit boek in een (vrouwen)kring te stimuleren.

5. Alex Malarkey, zie kort in onderstaand schema.

Aanvulling 16-1-2015:

Christelijke bestseller over hemelse ervaring is vals gepubliceerd vrijdag 16 januari 2015 10:15 door Jeffrey Schipper Het boek 'De jongen die uit de hemel kwam' werd een bestseller. Coauteur Alex Malarkey geeft nu aan dat de inhoud vals is. In het boek dat hij samen schreef met zijn vader Kevin, werd beschreven dat de toen 6-jarige Alex een ernstig auto-ongeluk meemaakte, met een bijna-doodervaring als gevolg. Vervolgens zou hij in 2004 een ontmoeting en gesprek met Jezus hebben gehad. In een open brief aan de boekverkopers, schrijft Alex het volgende: "Ik was niet op weg om dood te gaan en ben ook niet in de hemel geweest. De hemelse ervaring heb ik toegevoegd, omdat ik dacht dat het meer aandacht zou opleveren. Destijds had ik nog nooit de Bijbel gelezen. Mensen hebben geprofiteerd van mijn leugens en zullen dat blijven doen. Zij moeten de Bijbel, de enige waarheidsbron, lezen. Wat is geschreven door mensen, kan niet onfeilbaar zijn.

Verwarrend en pijnlijk

Alex moet zijn uitleg, in verband met zijn beperkingen kort houden. Door het ongeluk raakte hij verlamd. Zijn moeder Beth, die gescheiden is van vader Kevin, had het boek al eerder verstoten. De verzorgster van Alex schreef vorig jaar april op haar blog: "Het is verwarrend en pijnlijk om te zien dat dit boek nog steeds verkoopt." Ze benadrukt dat haar zoon financieel niet geprofiteerd heeft van de verkoop. "Alex heeft het boek niet zelf geschreven. De uitgave is voor hem niet tot zegen geweest."

Alex: "Alleen door berouw van zonden en geloof in Jezus als Zoon van God kunnen we gered worden. Ik wil dat de hele wereld weet dat de Bijbel voldoende is. Wie dit materiaal verkoopt, zou zich moeten bekeren." Kevin Malarkey heeft niet publiekelijk gereageerd op de kwestie. Zijn blog is al jaren niet bijgewerkt. De uitgever van het boek, Tyndale House, trekt alle boeken en aanverwante producten terug. Het boek stond bijna vijf jaar lang hoog op de Amerikaanse bestsellerlijsten. Tyndale mag dan dit boek met nepnieuws uit de handel hebben gehaald, maar deze uitgever heeft er inmiddels wel al miljoenen aan verdiend. Inderdaad Alex, blijkt geen cent er van gezien te hebben. Met zijn moeder schijnt hij in armoedige omstandigheden te leven. De inmiddels 20-jarige Alex eist voor een rechtbank dat Tyndale zijn naam op geen enkele wijze meer in verband brengt met het boek.16 Ook in het jodendom komen dergelijke fenomenen voor. Zo zou Natan, een15-jarige Joodse jongen, een hemelse boodschap hebben ontvangen. Er is een video over zijn ervaringen in omloop. Daarin vertelt hij over een hemelse boodschap die hij heeft ontvangen tijdens een bijna-doodervaring. Veel mensen zijn er zeer van onder de indruk. Wat hij vertelt, klinkt velen Bijbels in de oren, maar na toetsing blijkt het tegendeel 17.

6. Tenslotte mijn recensie van Marietta Davis, Hemels Mijn reis van negen dagen voorbij de dood (The Grace Factory, 2e druk 2020). Oorspronkelijke titel: Scenes Beyond the Grave.

Het boek Hemels beschrijft de bovennatuurlijke reis van de vijfentwintigjarige vrouw Marietta Davis in de zomer van 1848. Terwijl zij tot dat moment niet gelooft in een hiernamaals, vertelt zij, wanneer ze (uit een coma?) ontwaakt een ontzagwekkend verhaal over haar reis voorbij de dood. Jarenlang was het een bestseller en nu, 150 jaar later, is haar verhaal in hedendaags Nederlands opnieuw uitgegeven. Moet het weer een bestseller worden? Ook nu is het devies: toetst alles aan Gods Woord.

Het boek is opgedeeld in drie delen: I De Hemel, II De Afgrond, III Op aarde.

Een engel in de gedaante van een vrouw, de ‘Engel van Vrede’, was haar gids. Maar in de Bijbel zijn er uitsluitend mannelijke engelen.

Marietta zou tot haar eigen verbazing haar Verlosser ontmoeten in de Stad van Vrede. Maar zij was helemaal geen christen, had zich niet bekeerd tot Jezus Christus en was een ongelovige. Zij was naar eigen zeggen ’onverschillig op aarde geweest over Jezus en wat hij voor mij zou kunnen betekenen’ (p. 44). Zij had God de rug toegekeerd (p.59) en dacht dat mensen niet hoefden te geloven dat Christus voor hun zonden was gestorven (p.60). Niettemin wordt ze welkom geheten met de woorden ”Welkom, mijn lieve kind, jij bent mijn geliefde dochter in wie ik veel plezier heb” (p. 23). Kunnen dus de verzoeningsdood van de Here Jezus, en bekering overgeslagen worden om in de hemel te komen? Blijkbaar kun je ook nog in de hemel tot bekering komen. Ze kreeg een tweede kans (p. 61). Ze had in de hemel nog steeds niet besloten waar ze voor zal kiezen (p.82). Ze erkent dat ze totaal ongeschikt is voor deze plaats (p. 86). De engel die haar begeleidt zegt dan: ”Als je teruggaat naar je eigen wereld, stel dan je vertrouwen op Jezus” (p. 88). Maar dit is de omgekeerde volgorde en strookt niet met Hebreeën 9:27 ”En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel”. Een uitstapje naar de hemel maken om alvast te kijken hoe het daar is, om daarna eventueel te besluiten je leven aan Jezus te geven, strookt niet met de openbaring van Gods Woord.

Ze ziet een enorm kruis, waaraan haar Heer van top tot teen bloedend hing (pp. 27, 49, 84). Daarvan wordt echter geen melding gemaakt in de Bijbel (niet in de evangeliën en in Openbaring lezen we nergens het woord kruis), wel van het Lam dat geslacht is in Openbaring 3 keer, wat 29 keer genoemd is. Aan het slot van het boek Hemels wordt het Lam wel genoemd (pp. 164, 168).

We worden in hoofdstuk 5 gerustgesteld dat het allemaal goed komt met alle gestorven baby’s. Zij verblijven in het babyparadijs, in de eerste hemel. Hiervoor wordt als bijbelse basis ”Laat de kinderen gaan en houd ze niet tegen om bij Mij te komen, want voor mensen zoals zij is het hemels koninkrijk” genoemd. Deze tekst wordt vaak herhaald. Zijn alle kinderen dus gegarandeerd behouden??

In hoofdstuk 6 lezen we dat elke baby zeven zorgengelen heeft. Een babykamer is er speciaal voor ingericht is om de verstandelijke, artistieke en sociale kwaliteiten van de kleine te laten ontkiemen. Ze worden klaargemaakt voor de hogere hemelse gebieden en groeien in hun hemelse identiteit (pp. 165-167). Later worden ze in een grote koepel gebracht waar ze luidkeels halleluja’s zingen. Onwetende zielen die nog geen kwaad kennen, worden nog steeds door engelen geholpen (p. 42). De baby’s gaan hun Verlosser leren kennen, maar verlossing waarvan als kinderen niet weten wat zonde is? (p. 120). Ze moeten de tegenstelling tussen goed en kwaad leren kennen (p. 111). ‘Alleen door Gods goedheid worden mensen bevrijd uit de macht van de wet, die zegt dat wie zondig is, moet sterven’ (p. 47). Is bekering inderdaad dus overbodig? Omdat de kinderen de zonde moeten leren kennen, zien zij allerlei gruwelijkheden van armoede, geweld, onderdrukking, pijn, verkrachting en moord met daders en slachtoffers (p. 141). Dat lijkt me echter veel te heftig voor deze jonge kinderen!

Marietta had zelf drie baby’s aan de dood moeten afstaan (p. 38), maar ze leert de les dat ouders die een kind verliezen zich met hun verlies kunnen verzoenen als ze hun verdriet aan Jezus overgeven. De taak rustte op Marietta’s schouders om te vertellen wat ze in de hemel heeft gezien en geleerd.

Als we de gedachtelijn consequent doortrekken hoeven we voortaan niet meer te rouwen om de duizenden baby’s die door abortus moedwillig en vroegtijdig aan hun eind zijn gekomen, want het komt allemaal goed. En nog een andere absurde consequentie: om zeker te zijn dat je kind in de hemel komt, laat het kind dan vroegtijdig, namelijk voordat het tot het onderscheid komt van goed en kwaad, sterven.

Het laatste deel van het boek is in feite een vertelling met eigen woorden, gebaseerd op de laatste hoofdstukken van de evangeliën van de kruisdood en opstanding van Jezus. Daar wordt de rechtbank geschetst tussen het Recht en Genade (mercy). Afgezien van extra maar discutabele details, was het lijdensverhaal al in de Bijbel geopenbaard. Over de droom van Pilatus’ vrouw gaat hoofdstuk 24. Details worden ingevuld die in de evangeliën ontbreken. Maar hoe betrouwbaar is deze buiten-bijbelse openbaring?

Dit boek past inderdaad goed bij ‘The Grace Factory’ van vertaler, illustrator en promotor Willem de Vink; ik telde in dit boek 57 keer het woord ‘genade’ (mercy of grace?), waarvan 30 keer de gepersonifieerde persoon ‘Genade’. Die genade kan een mens pas ten deel vallen indien hij tot bekering of tot geloof komt.

Het doel van deze bovennatuurlijke openbaringen in dit boek lijkt om nieuwsgierige mensen te lokken om hen vervolgens het evangelie te presenteren. Sommige zeggen door dit boek meer ontzag voor God te hebben gekregen. Zie bijvoorbeeld https://www.youtube.com/watch?v=VMo8jqzqj-w Dat is natuurlijk mooi, maar deze goedbedoelde doelen heiligen de middelen niet.

Haar getuigenis is per definitie subjectief en niet verifieerbaar. Dit is geen gegarandeerde Goddelijke openbaring, het lijkt eerder fictie en fantasie. In hoeverre is deze aanvulling op Gods Woord betrouwbaar en onmisbaar? Opmerkelijk en bedenkelijk is dat velen wat wél in de Bijbel staat oninteressant vinden, maar wat in de Bijbel ontbreekt hen juist wel interesseert. Heeft de Heilige Geest als eindredacteur van de Bijbel dus fouten gemaakt? Wat het navertelde evangelie betreft, was dit dus al vanuit Gods Woord bekend. Ondanks de vele aanwezige bijbeltekstverwijzingen in dit boek kunnen deze mij niet overtuigen dat de details en nieuwe openbaringen gegarandeerd hemels zijn. 

 

Evaluatie

Nu we vrij willekeurig uit de vele getuigenissen deze zes in het bijzonder hebben toegelicht, gaat het er vooral om hoe we deze in het licht van Bijbel kunnen duiden.

Het voorbeeld van de apostelen Paulus en Johannes

De apostel Paulus had zelf ook zo’n hemelervaring: ”Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd – in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. Maar ik weet dat deze man - in zijn lichaam of zonder zijn lichaam dat weet God alleen - werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken”. ”…ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet, niet op grond van uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen” (2 Kor. 12:1,2,6). Paulus spreekt verder in 2Kor.12 van “een mens in Christus” (ongetwijfeld Paulus zelf) die “werd opgenomen in het paradijs”. Hij wist op dat moment niet of het een ervaring was waarbij zijn geest zijn lichaam had verlaten, of dat het een visioen was terwijl zijn geest in zijn lichaam bleef. Niettemin zegt hij dat wat hij zag en hoorde in het paradijs niet geoorloofd was voor een mens om dat uit te spreken. Paulus’ ervaring werd gevolgd door een nederig makende zwakheid, waarvan hij zegt “opdat niemand méér van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. En opdat ik mij door het alles-overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen …” (2 Kor. 12:7). Dat is niet altijd zo het geval in de Schrift. Immers aan de apostel Johannes werd permissie verleend, ja zelfs een opdracht gegeven om in het boek Openbaring te noteren wat hij zag in de hemel (Op.1:1, 11, 19). Ook lijkt dat het geval te zijn bij de schrijver van het boek Job. Er zijn wel diverse soorten hemelbeschrijvingen te onderscheiden, bijv. via dromen, visioenen, bijna-doodervaringen, etc.

Onmogelijk om onder woorden te brengen.

Hier speelt niet alleen de vraag òf je hemelervaringen wel mag vertellen, de vraag is eerder of je het wel kunt. Woorden schieten immers tekort, je bent sprakeloos. Beschrijvingen van de hemel kunnen alleen in menselijke termen worden uitgedrukt, want anders begrijpen anderen het niet. Maar woorden schieten hier schromelijk te kort. De hemel is onbeschrijfelijk, God is duizelingwekkend, adembenemend en overstijgt ons beperkte driedimensionale denken en onze waarnemingen door de vijf zintuigen. ”Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft” (1Kor.2:9).

Moeten we die beschrijvingen van dat hemelse letterlijk of figuurlijk opvatten? Die straten van goud bijvoorbeeld, dat doet letterlijk maar pijn aan je ogen en veroorzaakt hoofdpijn, en dat is geen fijn vooruitzicht. Of moeten we het verklaren met beeldspraak? Goud is daar bij wijze van spreken zo waardeloos dat ze er maar straatstenen van hebben gemaakt. Of juist andersom: straatstenen zijn te min als middel om te bestraten, en daarom neemt men goud? Gaat het om een tent (Openb.21:3) of een huis (Joh.14:2)? Of zijn dit valse tegenstellingen, omdat de hemel zo veelzijdig is dat de beelden elkaar moeten aanvullen? De verschillende verhalen van mensen die beweren in de hemel te zijn geweest of hebben ze een visioen ervan gehad? verschillen ook nogal. Spreken ze elkaar tegen, of ziet ieder maar een stukje van de waarheid? Is alleen de grootste gemene deler juist? Van Dam geeft een verklaring voor die verschillen: ”Visionairen leggen er telkens de nadruk op, dat niet ieder die in de heerlijkheid mag ingaan precies hetzelfde ervaart. Er lijken verschillende niveaus, graden, dimensies van heerlijkheid te bestaan. Zoals we ook uit de dood of uit coma teruggekeerden hoorden vertellen, lijkt er verband te bestaan tussen de graad van heerlijkheid en de toestand waarin men aan het eind van zijn leven verkeerde.”18

Onmogelijk om te verifiëren

Is bij deze sensationele hemelervaringen sprake van realiteit of van verbeelding? Dit soort ervaringen zijn simpelweg oncontroleerbaar. Bijna-doodervaringen zijn niet te verifiëren. Ze kunnen gewoon bij elkaar gefantaseerd zijn. Leuk om wat extra inkomsten te genereren. Als ‘advocaat van de duivel’ kan ik predikant Todd Burpo (die zelf getuigde dat hij met moeite de eindjes aan elkaar kon knopen) ervan beschuldigen dat hij zelf zo’n hemelverhaal heeft verzonnen, wat hem beroemdheid en vooral inkomsten heeft opgeleverd. Maar bedriegen is niet echt christelijk en achter in zijn boek staan foto’s zodat het een en ander is te traceren. Ooggetuigen zouden dan bovendien misleiders zijn. Gevaarlijk en dubieus wordt het als er meer waarde wordt gehecht aan dit soort ervaringen dan aan Gods openbaringen in de Bijbel. Dat ook mensen, ongeacht hun religieuze achtergrond een ‘tunnel met lichtervaring’, paradijselijke muziek, enz. hebben beleefd, zal christenen op zijn minst verbazen. Terecht waarschuwt Rhodes voor valse leringen die mensen met een bijna-doodervaring hebben meegemaakt, zoals 1. De zonde is geen probleem, 2. Het is niet nodig je zorgen te maken over de hel, 3. Alle mensen zijn welkom in de hemel, 4. Alle godsdiensten zijn gelijk van waarde. Genade en waarheid zijn een gouden combinatie Joh.1:14, 17. Is die persoon in het wit wel de Jezus van de Bijbel?? Iets wat niet bestaat kun je niet vervalsen. Bijna-dood-ervaringen komen niet in de Bijbel voor. Ze kunnen een vorm van occulte ervaringen zijn, waarbij men ‘uittreedt uit het lichaam’. Er moeten zeker alarmbellen gaan rinkelen indien men na zo’n ervaring helderziend of telepathisch zou zijn geworden. Daarom is het belangrijk te ontdekken wat de oorsprong of bron is: goddelijk, demonisch of menselijk. En let ook op het effect: angst of bekering tot Jezus Christus19 of…

Prachtig en bemoedigend is het als deze getuigenissen Gods Woord bevestigen (of hoort het juist andersom?!), maar gevaarlijk en dubieus als zij de Bijbel zouden aanvullen. Houd boven alle sensationele en spectaculaire verhalen vast aan het eeuwige betrouwbare Woord van God! (Luc.16:16, 29). Alles wat extra is lijkt op drijfzand. Pas op voor valse troost. 

 

door drs W.J.A. Pijnacker Hordijk

Geraadpleegde literatuur

* Reinhard Bonnke, Raised from the dead (New Kensington, VS: Whitaker House, 2014)

* Todd Burpo en Lynn Vincent, De jongen die in de hemel was (oorspronkelijke titel Heaven Is For Real. A Little Boy’s Astounding Story of His Trip to Heaven and Back, 2010), (Barneveld: Plateau, 2013, 5e druk), 215 pp.https://www.youtube.com/watch?v=F3xItrGOi6Q

* Dr. W.C. van Dam, Doden sterven niet (Kampen: Kok, zj (niet ouder dan 1978)) 107 pp.

* Marietta Davis, Hemels Mijn reis van negen dagen voorbij de dood (The Grace Factory, 2e druk 2020)

* Billy Graham, Hoe is het thuis? Antwoorden op vragen over de hemel (Oorspronkelijke titel The Heaven Answer Book, 2012) (Hoornaar: Gideon: 2013), 160 pp.

* Crystal McVea & Alex Tresniowski, Ontwaken in de hemel, Negen minuten bij God, een waar gebeurd verhaal van gebrokenheid, de hemel en een nieuw leven (Oorspronkelijke titel: Waking up in Heaven: A True Story of Brokeness, Heaven, and Life Again, 2013) (Utrecht: Kok, 2013), 255 pp.

* Kevin en Alex Malarkey, De jongen die uit de hemel terugkwam Een bijzonder verhaal over wonderen engelen en leven buiten deze wereld, (oorspronkelijke titel: The Boy Who Came Back from Heaven), (Utrecht: Kok, 2011), 251 pp. https://www.youtube.com/watch?v=LHctXRX5a2M

* Don Piper met Cecil Murphey, 90 minuten in de hemel Een waar gebeurd verhaal over dood en leven (oorspronkelijke titel: 90 Minutes in Heaven, 2004), (Hoornaar: Gideon, 2004), 204 pp.

* Ron Rhodes, Het Wonder van de Hemel (oorspronkelijke titel: The Wonder of Heaven, 2009) (Doorn: Het Zoeklicht, 2010), 263 pp.

* Sadhu Sundar Singh, Waarheen als wij sterven… Visioenen van Sadhu Sundar Singh of Visioenen een korte beschrijving van het leven na dit leven, zijn verschillende vormen van bestaan en de bestemming van goede en slechte mensen zoals die in visioenen gezien zijn (Heemstede: A.M. Hoekendijk, 1926), 51 pp. (vertaald uit het Urdu in het Engels en daarna in het Nederlands)

Zie ook verder deze boeken en websites:

* Anna Rountree, De hemelen openden zich: een heldere kijk op Gods liefde voor u (Harderwijk: Highway Media, 2e druk, 2005), pp. 184. Visioen over satans wrede aanval op de Gemeente, waarin de auteur in het gebied der hemelen kwam. Daar wordt ze onderwezen door engelen en door de Heer Zelf. Wat ze zag zou ze van God moeten uitdragen.

* Choo Thomas, De hemel is zo echt (uitverkocht) Deze Koreaans-Amerikaanse christin zou verschillende visioenen hebben gehad van de heilige Geest, waarin ze naar de hemel werd gebracht, de Here Jezus tien keer hebben ontmoet en daarna door Hem zeventien keer meegenomen zijn naar de hemel. Kritische beschouwing:http://www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/thomas1.htm en kritische recensie Een valse openbaring, de Oogst van mei 2006 door Hans Frinsel, pp. 22, 23 en ‘Gaat er niet heen… gelooft het niet’, de Oogst van sept. 2006, pp. 4 + 5

* Harold A. Baker, Gods openbaringen en visioenen aan kinderen (Bread of Life, Highway Media, Harderwijk, 3e druk, 2010), 78 pp.

* http://www.verhoevenmarc.be/PDF/trips-hemel.pdf

Zie ook verder deze video’s op internet:

* Ian McCormack, www.youtube.com/watch?v=kBXeK8uefVs

* Tamara Laroux, https://www.youtube.com/watch?v=HGQDkCi-OIY

* Mary K. Baxter, A Divine Revelation of Hell,Whitaker Distribution, 1993 www.youtube.com/watch?v=kx22lpyxlQs en  http://vimeo.com/64487973Met een kritische evaluatie: www.near-death.com/experiences/articles008.html enwww.google.nl/#q=Mary+K.+Baxter&start=10

* Jim Anderson, https://www.youtube.com/watch?v=mBhKYXCSONA

* http://www.cip.nl/artikel/43723/Jongetje-(4)-beschreef-hemel-voor-zijn-dood?utm_campaign=nieuwsbrief&utm_source=A1

Overzicht van vijf hedendaagse christelijke ‘hemelbezoekers’

Naam

Geslacht

Godsdienst

Nationaliteit

Leeftijd

Duur van de hemelervaring

Jaar van de ervaring

Aanleiding

Financiële zorgen

Gods Woord

Foto’s

Colton Burpo

man

Christen

Amerikaan (Nebraska)

4 jaar

Ongeveer 3 minuten

(p. 104, 105)

2003

Preoperatieve diagnose: Acute appendicitis

Postoperatieve diagnose: geperforeerde ontstoken appendix en abces (p. 106)

Ja

(pp. 76-79)

Veel tekst-verwijzingen

15

Alex Malarkey

Vader Kevin: klinisch psycholoog (p. 158)

GAF TOE DEZE ERVARING VERZONNEN TE HEBBEN!!

man

Christen

(p. 56 ) ‘conservatief- evangelisch’ (p. 136)

Amerikaan

6 jaar

2 jaar

engel-ervaringen

(p. 192)

‘Reizen naar de hemel’

(p. 207)

14 nov. 2004

auto-ongeluk, daarna in coma. Ontwaken uit de coma: jan. 2005 p. 199 Schedel en ruggengraat waren niet meer met elkaar verbonden. (p. 105, 112, 126)

Ja

(pp. 16, 62, 91-97,

105, 214)

Vooral in de appen-dix

0

Daniel Ekechukwu

man

Christen

‘pastor’

(voorganger)

Nigeriaan

30 – 40 jaar?

50 uur

30 nov. 2001

auto-ongeluk (falende remmen)

Nauwelijks belicht.

Belofte uit Jes.61, Hebr.11:35

film

Don Piper

man

Christen (baptis-tenpredi-kant) (p. 33)

Amerikaan

(Texas)

38 jaar (p. 79)

Minstens 90 minuten (pp. 13, 45)

18 jan.

1989

auto-ongeluk (frontale botsing)( p. 18)

Ja

(pp. 114, 141)

pp. 156, 195

5

Crystal McVea

vrouw

christin

Amerikaans (Oklahoma)

33 jaar

(p. 19)

9 minuten

(pp. 13, 173)

2009

Pancreatitis

Ja

(pp. 112, 179, 222)

Diverse teksten

0

Marietta Davis vrouw  kritisch tegenover het geloof Amerikaans

25 (p.7,8)

9 dagen in coma

(p.7)

1848 ? nee veel het lijdensverhaal van Jezus wordt naverteld 0

 

drs. W.J.A. Pijnacker Hordijk


[1] Bijna-doodervaringen: Schijn of werkelijkheid van dr. L. Elisabeth Hillstrom gepubliceerd in Promise jan. 2004, worden verschillende verklaringen van bijna-doodervaringen op een rijtje gezet. (zie http://www.stichting-promise.nl/virtualiteit-en-occultisme/bijna-dood-ervaringen-deel-1.htm en http://www.stichting-promise.nl/virtualiteit-en-occultisme/bijna-dood-ervaringen-deel-2.htm ) Ze geeft aan dat er fysiologische psychologische, sociologische en bovennatuurlijke verklaringen mogelijk zijn. Ze ziet het gevaar van new age invloeden, maar sluit een ontmoeting met God niet uit. In dezelfde Promise een artikel van J. Isamu Yamamoto waarin ook kenmerken en verklaringen van BDE gegeven worden.

 [2] Opstandingen uit de dood in de literatuur:

* In het Oude Testament: zoon van een weduwe (1Kon.17:17-24); zoon van een Sunamitsche (2Kon.4, 8:1, 5), een onbekende man (2Kon.13:20, 21), groot leger (Eze.37).

* In het Nieuwe Testament: Jezus (4x slot van de 4 evangeliën, 1Kor.15, enz.), Lazarus (Joh.11, 12: 9, 17, 18), dochtertje van Jaïrus (Marc.5:35-43, Luc.8:49-56), jongeman uit Naïn (Luc.7:11-17), veel heiligen (Mat.27:52, 53), Tabita of Dorcas (Hand.9:36-43), Eutychus (Hand.20:7-12), Toekomstig: twee profeten (Op.11:7-14), alle doden (Op.11:18, 14:13, 20:11-15)

Buitenbijbelse getuigenissen:

* Douglas Mc Bain, Discerning the spirits (London: Marshall Pickering, 1986), pp.35, 65, 69

* Theanne Boer, Omega –verhalen uit de bovennatuurlijke werkelijkheid (Kampen: Kok/Voorhoeve,1997), pp. 105-108

* Reinhard Bonnke, Raised from the dead (New Kensington, VS: Whitaker House, 2014)

* Ds. Reinder Bruinsma, Wonderen – wat kunnen christenen daar nog mee? (Kampen: Kok: 1991), pp. 82, 83, 92

* Dr. W.C. van Dam, Doden sterven niet (Kampen: Kok, zj [1978?]), pp. 22-24, 37, 40, 43, 48, 50, 56, 89

* rabbijn mr. Drs. R. Evers, Op het leven! medische ethiek bezien vanuit joodse optiek (Kampen: Kok,1997) p. 218

* Betty Heynis, Omega – wonderen in deze tijd (Kampen: Kok/Voorhoeve, 1996), pp. 116-127

* Dr. Kurt E. Koch, God onder de Zoeloes – opwekking in Zuid Afrika (Heerlen: de Stem, 1976 (?)), pp.163-168

* K.J. Kraan / P.C. van Leeuwen, De dienst der genezing (Lochem: De Tijdstroom, 1970), pp. 35, 56, 57

* Dr. K.J. Kraan, Opdat u genezing ontvangt Handboek voor de dienst der genezing (Hoornaar: Gideon, 1e druk 1973, 3e druk 1974), pp. 362-367

* Tony Lambert, China voor Christus (Amsterdam: Ark boeken, 2006), pp. 122, 131, 132 ISBN 90-33818353

* René Monod, De bidders van Korea de geschiedenis van de Koreaanse opwekking (Groede: Pieters BV / Zeist: st. De ondergrondse Kerk, zj), p. 34 ISBN 90.6085148 X  Of (Amsterdam-2: Internationale raad van Christelijke Kerken, 1972), p. 19

* Dr. M.J. Paul, Vergeving en genezing, Ziekenzalving in de christelijke gemeente (Zoetermeer: Boekencentrum 1997), p. 132

* Jan Pit, Nooit keer ik terug (Hoornaar: Gideon, 1980), pp. 81-88

* Thelma Sangster, De verscheurde sluier, (Hoornaar, His Printing, 1e druk 1987, 5e druk 1996) Originele titel: The Torn Veil (England: Marshall Morgan & Scott Publications Ltd, 1984), pp. 113-122

* ‘William Branham Een profeet bezoekt Zuid-Afrika’; een verslag van Julius Stadsklev van het bezoek van William Branham aan het land Zuid-Afrika gedurende de maanden oktober, november en december in 1951, pp. 58, 59

* Peter Tsukahira, Vloedgolf van Gods liefde (Heerhugowaard: Comité Gemeentehulp Israel, 2003 2druk) p. 103

* C. Peter Wagner, How to have a healing ministry without making your church sick (Eastbourne: Monarch Publications, 1988), pp.71, 74, 80, 141, 142, 172-178

* Peter Wagner, De geestelijke gaven voor de opbouw van de gemeente Hoe u uw gaven kunt ontdekken, ontwikkelen en gebruiken (Hoornaar: Gideon, 1990), p.145

* Andrew White, Geloof onder vuur Wat het Midden-Oosten-conflict mij heeft geleerd over God, (Amsterdam: Ark Media, 2012), pp. 52, 95

* John Wimber, Een koninkrijk van kracht –evangelisatie door wonderen en tekenen (Hoornaar: Gideon: 1986), pp. 179, 183, 188. 202

* Anoniem, Kinderen van Ismaël, (Rotterdam/ Den Haag: Christelijke Uitgeverij Initiaal, Amsterdam: Arabische Wereld Zending, 2002) vertaald uit het Engels ‘The Children of Ishmael’ (z.j.), pp. 184, 185

enz.

https://www.youtube.com/watch?v=IZHhJXfqBGI https://www.youtube.com/watch?v=6toVB36An7k enz.    

Stel dat slechts één getuigenis uit deze onvolledige lijst onbetwistbaar waar is … 

 [3] Ik vond al 21x concrete verslagen van recente opstandingen uit de dood in christelijke literatuur.

 [4] ‘Raised from the Dead’ www.youtube.com/watch?v=WthZQtPtj20 ; Nigeriaan staat op uit de dood, Opwekking Magazine maart 2002, pp. 10, 11.

Zie voor een kritisch commentaar: www.deceptioninthechurch.com/bonnke2.html enhttp://www.worldissues360.com/index.php/the-truth-about-the-resurrection-of-daniel-ekechukwu-72158/

[5] ‘Embalming fluid is mixture of the preservative formaldehyde, methanol, ethanol and other solvents.’ ‘They reported that the effects of embalming fluid included visual and auditory hallucinations, euphoria, a feeling of invincibility and increased pain tolerance. The high lasts from six hours to three days.’http://news.bbc.co.uk/hi/english/health/newsid_1459000/1459973.stm

 [6] Zie mijn artikel www.stichting-promise.nl/bijbelstudie-geestelijke-kennis/de-hel-helpen-verhelderen.htm

 [7] www.deceptioninthechurch.com/bonnke2.html en J.C. Karels, Opwekking pro/contra, Reformatorisch Dagblad, 28-3-2002

 [8] Zie het verhaal van Jezus’ vriend: de andere Lazarus: Joh.11:45, 53, 12:17-19, 37 Ondanks zijn vele wonderen werd Jezus door het gros van de joden verworpen en stierf Jezus uiteindelijk in grote eenzaamheid.

 [9] Vragen rond ‘opgestane gestorvene’, CV Koers, okt. 2002, p. 13

 [10] Ook voor christenen is en blijft de dood de laatste vijand. De dood wordt nooit doodnormaal, maar is door Christus wel een overwonnen vijand. Men is vaak bang voor het stervensproces. In zijn wijsheid heeft God dit voor elk mens verborgen gehouden. Jezus kende wel zijn levenseinde en werd dodelijk beangst (NBG) of in zware zielenstrijd (HSV) (Luc.22:43). Volgens Hebr.2:14-16 kun je van doodsangst bevrijd worden.

 [11] De jongen die in de hemel was (oorspronkelijke titel Heaven Is For Real. A Little Boy’s Astounding Story of His Trip to Heaven and Back), Todd Burpo en Lynn Vincent (Barneveld: Plateau, 2013, 5e druk), pp. 94, 116, 172

 [12] Het Litouws-Amerikaanse meisje Akiane Kramarik had, toen ze twaalf was, ook al ‘visioenen’ van de hemel. (pp. 179-183). Ook zij wist hoe Jezus er echt uitziet. Als wonderkind schilderde zij al heel vroeg in haar leven Jezus-portretten, die door ‘ooggetuige’ Colton als ‘echt’ worden geïdentificeerd. Zij die geloven dat de Heer Jezus werkelijk Akiane aanmoedigde (omdat zij dan mensen op Hem kon wijzen middels haar verbluffende schilderbekwaamheid en haar getuigenis aangaande Hem) moeten eens met de Schrift vergelijken wat zij, op de leeftijd van 16, zegt over Jezus: “Jezus deelde ons dit mee: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het licht. Niemand komt tot mijn Vader dan door mij’. Ik voel dat Hij ons uitnodigde te participeren in de goddelijkheid. Elk van ons is een soort [sic] origineel pad naar de weg van waarheid en licht, en zonder onze individuele liefde en inspanningen kunnen wij God niet begrijpen of bereiken” (http://akiane.com/blog/?tag=akiane ). Haar interpretatie wijst Jezus af als zijnde de enige weg voor de mensheid om met God verzoend te worden en verzet zich tegen wat Jezus leerde, dit ten voordele van Satans belofte van goddelijkheid aan Eva (Genesis 3:5). Akiane’s schilderijen en woorden weerspiegelen duidelijk “een andere Jezus” (2 Kor. 11:4). http://www.verhoevenmarc.be/pdf/hemelecht.pdf .

 [13] T.A. Mc Mahon, Hoe echt is “De hemel bestaat echt?”, Middernachtsroep, augustus 2014, pp. 14-17

[14] Don Piper met Cecil Murphey, 90 minuten in de hemel, (Hoornaar: Gideon, 2004), pp. 13, 19

 [15] pp. 22-25, 47, 48, 96-99, 154-157, 166-170

[16] Gerald Bruins, Jongen ‘die uit de hemel terugkwam’ spant rechtszaak aan tegen uitgever , Nederlands Dagblad, 14-4-2018. https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2018/04/11/the-boy-who-came-back-from-heaven-now-wants-his-day-in-court/?noredirect=on&utm_term=.832b3f2db7d8

[17] https://www.dirkvangenderen.nl/2015/11/27/15-jarige-joodse-jongen-zou-hemelse-boodschap-hebben-ontvangen‘Ik twijfel niet aan de oprechtheid van Natan. Deze seculiere Joodse jongen was ziek, had koorts en voelde op de eerste dag van het Loofhuttenfeest (28 september jl.) zijn adem en geest uit zijn lichaam wegglijden. Hij zag zichzelf op bed liggen en steeg omhoog. Via een tunnel kwam hij ergens waar alles licht was, vol van liefde en veiligheid, zo vertelt hij.

De komst van de Messias

Hij zag en hoorde toen bijzondere dingen, onder meer over het oordeel en over de komst van de Messias, waarover hij in de video vertelt. Hij wordt daarbij geflankeerd door een rabbijn, aan wie hij al eerder zijn verhaal heeft verteld. Deze rabbijn helpt hem soms bij het vertellen van zijn verhaal. Velen geloven dat deze jongen echt in de hemel is geweest en een hemelse boodschap heeft voor Israel en de wereld. En zeker, als je bedenkt dat Natan een seculiere Israëlische jongen is, die nooit godsdienstige lessen heeft gehad, dan is het wel bijzonder wat hij allemaal te vertellen heeft. Wie de Bijbel niet goed kent, zal denken dat zijn verhaal heel Bijbels is. Wat hij namelijk over de eindtijd zegt, de paar jaren die direct vooraf gaan het openbaar worden van de Messias, zit vol met Bijbelse elementen. En toch klopt het niet! Omdat deze video via internet breed wordt verspreid, voel ik me gedrongen dit aan de orde te stellen, om u te helpen bij het onderscheiden van de geesten. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het niet de Heilige Geest is Die deze jongen van hemelse wijsheid zou hebben voorzien. Als ik dit zo schrijf, blijft er maar één andere mogelijkheid over en dat is dat hier sprake is van een demonische geest, die deze jongen deze informatie heeft gegeven. Ik wil een aantal punten in zijn verhaal aanwijzen die niet Bijbels zijn.

1. Natan vertelt dat de messias al onder ons woont. Hij zou al in Israel zijn. Het is iemand die iedereen al kent, hoewel hij zijn naam niet noemt. En over deze messias zegt hij dat die sinds zijn bekering geen zonde meer doet, en dus ook pas sinds zijn bekering messias is. Op een gegeven moment zal hij zich openbaren. Hij heeft het hier beslist niet over de Messias, de Heere Jezus Christus, Jesjoea, de Zoon van God. Over Hem, Die altijd zonder zonde is geweest. Over Hem Die 2000 jaar geleden al naar de aarde kwam om Zijn leven en Zijn bloed te geven om ons te redden. Hij zal bij Zijn wederkomst niet opstaan uit het Joodse volk, maar uit de hemel komen, naar deze aarde en Zijn voeten zullen dan staan op de Olijfberg. De enige over wie Natan het kan hebben, is de anti-Messias, de antichrist.

2. Aan het eind van ons leven, als we in de eeuwigheid komen, worden we geoordeeld door twee rabbi’s, aldus Natan: Rabbi Ovadia Yosef en rabbi Eliyasher. Rabbijn Ovadia Yosef, geboren als Abdullah Youssef, overleed op 93-jarige leeftijd in 2013. Tot zijn dood was hij de religieuze leider van het Sefardisch charedisch jodendom. Hij was een geleerde van de Talmoed en daarnaast een rechter in de joodse wetgeving (halacha). Ovadia Yosef was de voormalige Sefardische opperrabbijn van Israël en de spirituele leider van de politieke partij Shas in het Israëlisch parlement, de Knesset. De Bijbel spreekt over de rechterstoel van Christus (2 Korinthe 5:10) en grote witte troon van God (Openbaring 20:11). Dat de mensen door een rabbijn zullen worden geoordeeld, is absoluut on-Bijbels. Ook beweert Natan dat de mensen in de hemel de Torah zullen leren. Afgezien van de vraag of dit wel zo is, valt op dat alleen maar over de Torah wordt gesproken en het Nieuwe Testament nooit wordt genoemd.

3. Natan spreekt over engelen van vernietiging, met baarden en vuur dat uit hun ogen komt, gekleed in het zwart. Zo spreekt de Bijbel echt niet over engelen. Dit moeten wel demonen zijn.

4. Om je te bekeren, is het noodzakelijk tzitzit te gaan dragen, aldus Natan. Dit lijkt een verwijzing naar Numeri 15:58: ‘Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen.’ Deze kwasten (tzitzit) herinneren aan de geboden door God gegeven. Dat zijn niet alleen de 10 woorden die God Zelf op de twee stenen tafelen schreef, maar een totaal van 613 ge- en verboden die in de Torah vermeld staan. Het gaat echter voor 100 procent in tegen de leer van de Heere Jezus dat je tzitzit moet gaan dragen om je te kunnen bekeren en gered te worden. Bekering is breken met de zonden in je leven en je vertrouwen stellen op de Heere Jezus alleen.

5. Volgens Natan is de oorlog van Gog en Magog al begonnen op 11 september 2015, de 27e Elul. Volgens hem wordt de situatie de weken en maanden na 11 september snel erger en zal dit snel uitlopen op een Derde Wereldoorlog, die twee weken zal duren. De volken zullen eerst elkaar bevechten en zich vervolgens tegen Israel en Jeruzalem keren. Tegen Natan zou gezegd zijn dat de Amerikaanse president, Barak Obama, Gog is. Alle Joden die de Torah niet houden, zullen sterven, miljoenen. Het Israëlische leger zal maar twee dagen standhouden. Alleen degenen die mitzvot, de 613 ge- en verboden houden, zullen gered worden. Dan zal de Olijfberg splijten en zal de messias zich vertonen. Aan de geur van de dan nog levende Joden zal hij beoordelen of ze Gods geboden houden. Ook zal de messias Gog – Barack Obama volgens Natan – in Israel doden en hem daar begraven. Israel zal ten onder gaan, maar Jeruzalem zal overleven. De messias zal een mantel dragen, in bloed gedrenkt, wat zou wijzen op de Joden die tot eer van hem gedood zijn. Dan zal de messias de volkeren van de wereld oordelen die de Joden alle eeuwen door onderdrukt hebben. Lange tijd zal nodig zijn om alle doden te begraven. Alleen de oprechten, degenen die Gods geboden hebben gehouden, zullen in leven blijven. Zij zullen zich bekeren, de ge- en verboden gaan houden en ingaan in het koninkrijk van de hemel.

Een aantal opmerkingen over wat onder punt 5 wordt genoemd. - Algemeen: het is een vermenging van Bijbelse profetie en toevoegingen door Natan.

– Er is geen enkel bewijs dat de Gog-Magog oorlog op 11 september jl. is begonnen. Binnen enkele maanden daarna zou de Derde Wereldoorlog uitbreken. Inmiddels is het eind november. Laat uw hoofd niet op hol brengen door wat hier wordt gezegd.

– Barack Obama zou Gog zijn, de antichrist. Ik weet dat er meer zijn die dit denken of vermoeden, maar ik ben daar zeer voorzichtig mee. Vergeet niet dat Amerika nog steeds Israel steunt met vele, vele miljarden dollars per jaar, meer dan alle andere landen samen, ondanks zijn kritische houding tegenover Israel. Laten we maar voor hem bidden, dat hij tot geloof komt in de Heere Jezus, in plaats van met de beschuldigende vinger te wijzen.

– De boodschap die Natan doorgeeft, is een mix van Bijbelse zaken en buiten-Bijbelse toevoegingen. Dat hij zegt dat Gog met zijn legers in Israel zal worden begraven, vind je ook in Ezechiël 38 en 39. En in Zacharia 14 wordt inderdaad gesproken over een splijtende Olijfberg. Maar het zal niet zo zijn dat de Messias Zich dan pas uit het volk zal verheffen en herkenbaar zal worden. De Bijbel zegt dat Hij uit de hemel zal komen, op de wolken, en ieder oog zal Hem zien. Pas wanneer Zijn voeten op de Olijfberg zijn, zal de berg splijten (Zacharia 14:4).

– De messias over wie Natan het heeft, zal op grond van de geur van mensen weten of ze de geboden hebben gehouden of niet. Dit kom je beslist nergens in de Bijbel tegen. De Bijbel zegt duidelijk dat het erop aankomt dat mensen geloven in de Heere Jezus. ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld’ (Johannes 3:18). De enige grond waarop wij behouden kunnen worden, is het offer van de Heere Jezus is. ‘Geloof in de Heere Jezus Christus, en u zult zalig worden’ (Handelingen 16:31). Het is 100 procent genade van Hem en nooit op grond van het houden van de geboden, zoals Natan doorgeeft.

– Bijbels klinken Natans opmerkingen over de messias die de volken zal oordelen aan de hand van hoe hun houding tegenover Israel is geweest. Maar – opnieuw – nergens lees ik dat de heiligen degenen zijn die al Gods geboden hebben gehouden. Wie Gods geboden houdt en niet in de Heere Jezus gelooft, hoort niet bij de heiligen. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen.

Toets alles aan de Bijbel. Altijd zullen we zulke boodschappen moeten toetsen aan de Bijbel en ons daarbij laten door de Heilige Geest. De boodschap van Natan bepaalt ons wel bij de ernst van de tijd waarin we leven. De wederkomst van de Heere Jezus is aanstaande. Laten we alert zijn op de ontwikkelingen in de wereld, met name in en rond Israel. En zorg er voor dat u de Bijbel kent, zodat we niet direct in de ban komen van de profetie van die of van weer een ander. En wie weet, gebruikt God wat deze jongen zegt toch nog ten goede. Ik hoop en bid dat Joodse mensen nieuwsgierig worden en in de Bijbel gaan lezen en de Heere is machtig genoeg om hun ogen te openen  voor de Messias, Jesjoea, Die al gekomen is en spoedig terug zal komen.

In Mattheus 24:23 en 24 zegt de Heere Jezus: 23 Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zo dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.’ Houd uw oog gericht op de Heere Jezus, verwacht Hem, Zijn wederkomst, elke dag. Vul u met Hem, meer dan met de tv, internet of wat dan ook. ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen’ (Mattheus 28:18 en 20).

Dirk van Genderen’

[18] Dr. W.C. van Dam, Doden sterven niet, p. 63 

[19] Opvallend zijn de vele dromen van moslims. Zij begrijpen daardoor dat ze Jezus moeten gaan volgen. Zie Tom Doyle en Greg Webster, Dreams and Visons Is Jesus Awakening The Muslim World? (Nashville Dallas, Mexico City, Rio de Janeiro: Thomas Nelson, 2012), 272 pp.

Categorie: Eigentijds occultisme