Bruno Gröning werkt zelfs postuum

Bruno Gröning werkt zelfs postuum.

 

 

Door drs W.J.A. PijnackerHordijk

 

Korte levensbeschrijving

 

Bruno Gröning (of Groening, in het vervolg van dit artikel: BG) leefde maar kort: 53 jaar. Op 30 mei1906 werd BG in Gdańsk, de toenmalige Duitse stad Danzig, als Bruno Grönkowski geboren. Hij groeide op in een Rooms-Katholieke omgeving. In 1928 trouwde hij met Gertrud Cohn en werd vader van twee zonen. Zoon Harald, geboren in 1931, stierf al in 1939 aan een falen van zijn hartkleppen en zoon Günther, geboren in 1939, bezweek reeds in 1947 aan borstvliesontsteking. De vroege dood van deze jongens zou te wijten zijn aan de houding van hun moeder die niet in de genezingskracht van BG geloofde, maar wel haar kinderen aan een arts toevertrouwde. BG raakte in de Tweede Wereldoorlog gewond aan het oostfront. In 1955 volgde echtscheiding, maar in hetzelfde jaar hertrouwde BG met de Française Josette Dufossé. In 1949 trad hij met genezingen voor het eerst in de openbaarheid omdat God hem hiertoe het bevel zou hebben gegeven. Dieter Hülsmann uit Herford werd door BG genezen, maar stierf in 1955 op 16-jarige leeftijd toch aan zijn ziekte. BG groeide uit tot een Duitse gebedsgenezer van mensen en zelfs dieren en planten, en hersteller van defecte technische apparaten. In de vijftiger jaren baarde hij opzien door grote genezingssuccessen. Op de website www.bruno-groening.org/ kunnen we fantastische verhalen lezen. Midden vorige eeuw was BG in Duitsland een fenomeen. Alleen al door zijn aanwezigheid en door zijn woorden genazen mensen. Dit gebeurde niet alleen in zijn nabijheid, maar ook op afstand. Toen dat bekend werd, stroomden duizenden mensen toe. Bijbelse taferelen waren het gevolg: blinden konden zien, lammen konden lopen.

 

 

Op de vele foto’s van BG zelf is een verdikking van zijn hals te zien, waarbij ik denk aan struma of krop, maar ik heb nergens hiervoor een verklaring gelezen. Er werd verteld dat het een soort klier was. Als BG voor veel mensen Genezende Kracht doorgaf, dan nam zijn hals in omvang toe. Werd er geen beroep op hem gedaan dan nam zijn hals in omvang af, de hals kreeg dan weer een normale omvang. 

In elk geval bleek hij door een ziekte te zijn ingehaald. BG die in één persoon een kettingroker en een genezer verenigde, stierf echter zelf al op 26 januari 1959 aan maagkanker in een ziekenhuis te Parijs.

Opvallend was dat BG zelf een van de mensen was die zichzelf blijkbaar niet kon genezen en zelf ook niet genezen kon worden. Dat zou komen omdat hij zichzelf niet mocht helpen. Kanker is ‘slechts’ de officiële doodsoorzaak, maar was het werkelijk kanker? Dr. Bellanger had na de tweede operatie gezegd: “De verwoesting in Bruno’s lichaam is verschrikkelijk, het is een totale inwendige verbranding. Hoe hij zo lang en zonder ontzettende pijn te lijden, kon leven, is mij een raadsel”. BG had al jaren voordien gezegd: “Als men mij het werken zal verbieden, verbrand ik inwendig”. En het werken was hem inderdaad verboden, want hij had wegens het ongeoorloofd uitoefenen van de geneeskunde de ‘Heilpraktikerwet’ overtreden, zo besloot de Duitse rechtbank. Van artsen en de pers kreeg hij kritiek voor charlatanerie. BG werd veroordeeld tot een geldboete en gevangenisstraf, waartegen hij in beroep ging. De uitspraak van het hoger beroep overleefde hij niet. In Dillenburg is BG begraven, wat een bedevaartsplaats werd voor veel van zijn aanhangers.

 

 

Zijn volgelingen

 

 

 

De Bruno Gröning Vriendenkring bestaat uit mensen die ‘de erfenis’ van BG willen behouden. Behalve de website organiseren zij ook lezingen en informatieavonden. Daar komen artsen die horen bij de ’Medisch Wetenschappelijke Vakgroep’ van de vriendenkring. Zij vertellen over allerlei genezingen die ze hebben meegemaakt en hebben gedocumenteerd. Maar net zoals je een verhaal over een UFO kan documenteren, betekent dit nog niet dat het buitenaards was.

In 1979 had de Oostenrijkse Grete Häusler bemerkt dat de genezingen na zijn dood doorgingen en daarom ging zij door met een vriendenkring van BG. Zij bouwde dit uit tot grote wereldwijde organisatie. In Rusland, Roemenië en Polen waren er in 1996 meer leden dan in Oostenrijk, Nederland (vooral in Limburg) en Zwitserland. Wereldwijd waren er in 1996 ongeveer 30.000 volgelingen in 700 gemeenschappen. Vooral in Duitsprekende landen is de BG-Vriendenkring in de laatste jaren enorm uitgebreid. In Duitsland bevonden zich toen 12.000 ‘Vrienden’, die in 193 gemeenschappen bij elkaar kwamen. In 1999 zijn er 43 landen waar de BG-Vriendenkring aanhangers had. Inmiddels zijn er groepen volgelingen in 70 landen, en is daarmee dus een wereldwijde organisatie ontstaan. In 2003 komen ongeveer 60.000 mensen in ongeveer 1500 groepen bij elkaar.

In deze vriendenkring vinden alle activiteiten kosteloos plaats, alle kosten worden door vrijwillige bijdragen gedekt. De BGV is op allerlei manieren sterk wervend bezig.

Binnen de jeugdkringen worden jongeren op volksmuziek en volksdans getrakteerd, terwijl kinderen gedoopt schijnen te kunnen worden en belijdenis kunnen doen. De inhoud van deze ceremoniën is mij niet bekend.

 

 

Zijn genezingsfilosofie

 

 

 

Hij liet de kennis na over het opnemen van een geestelijke genezende kracht: de ‘Heilstrom’. Hij vergelijkt de mens met een batterij die in het dagelijks gebruik kracht verliest en steeds weer opgeladen moet worden. Het geloof in het goede is hiervoor evenzo de voorwaarde als de wil om gezond te zijn. De mens is overal omgeven door genezende golven die hij alleen maar hoeft op te nemen. Volgens de leer vanBG is God de grootste arts. Voor BG bestaat er geen ongeneeslijke ziekte, maar zijn er alleen mensen die niet in staat zijn om zich open te stellen voor het geestelijke werken. Ook de hoeveelheid succesberichten van kinderen, dieren en planten bewijst dat de vermoedens, als zouden de genezingen zijn ingebeeld door autosuggestie of suggestie van buitenaf, ongegrond zijn. Veel meer gaat het hier om het controleerbaar werken van een geestelijke genezende kracht, waarvan de positieve uitwerking blijkt uit medische onderzoeksmethoden.[1]

Er bestaat een hogere kracht, die de basis van al het leven is en genezing kan geven. BG noemde haar de goddelijke ‘Heilstrom’ of de goddelijke kracht. Hij beschikte wat dit betreft over exacte intuïtieve kennis, wat hij door zijn eenvoudige leer voor alle mensen bruikbaar heeft gemaakt. Voor het ontvangen van de heilstroom moeten de deelnemers ‘zich instellen’, wat een bepaalde techniek blijkt te zijn. Om deze heilstroom op te nemen, zit de hulpzoekende onder meditatieve muziek rechtop, met geopende handen gelegd op het bovenste deel van de dijen en met de armen en benen niet over elkaar, om het stromen van de heilstroom niet te belemmeren. Gedachten aan ziekten en zorgen werken storend, gedachten aan iets moois daarentegen helpen. Dit doet denken aan autosuggestie.

In Duitsland kan dat het beste om 9.00 uur en 21.00 uur ontvangen worden. Die tijden worden aangeraden, ook in andere landen, omdat de kracht sterker zou worden als wereldwijd zich velen tegelijkertijd gaan instellen.

 

Als de heilstroom door het lichaam stroomt, stoot deze op de organen die door ziekte zijn belast en begint daar een reinigende werking. Daarbij kan er pijn optreden, die een aanwijzing is voor de reiniging van het lichaam. Omdat de ziekte in haar aard niet door God gewild is, wordt zij geleidelijk verwijderd. Dat kan in enkele gevallen ook spontaan gebeuren. Hiervoor is het nodig dat de mens zich in gedachten niet meer met de ziekte bezighoudt, maar erin gelooft dat voor God geen ‘ongeneeslijk’ bestaat. Om ook verder gezond te blijven, stellen de BG-vrienden zich dagelijks op de ontvangst van de heilstroom in. Het gezonde lichaam vormt de basis voor een leven in harmonie met de mens zelf, zijn medemensen en de natuur. Het doel van de leer van BG is om een zieke tot een levensblij mens te maken, die vrij is van lichamelijke en psychische belastingen. Genezing kan echter weer verloren gaan door een negatieve, kritische omgeving, maar ook door twijfel aan BG’s leer. Critici worden ‘satanische mensen’ genoemd en zijn te vermijden.

 

Een wezenlijk bestanddeel van de leer van BG is de waarborg van de vrije wil. Ieder kan op elk moment de vriendenkring verlaten; financiële of juridische bindingen bestaan niet. Er vinden geen medische adviezen, onderzoeken of behandelingen plaats.

Tal van succesberichten tonen aan dat ook bij alcohol- en drugsverslaving, angsten, depressies, frustraties, enz. genezing langs geestelijke weg mogelijk is. Doordat een genezing langs geestelijke weg medisch te bewijzen is, kon in de laatste jaren een omvangrijk archief worden aangelegd. De Medische-Wetenschappelijke Vakgroep (MWF) is een internationale vereniging van enkele duizenden artsen en vertegenwoordigers van andere medische beroepen uit meer dan 60 landen. Sinds 1992 onderzoekt ze genezingen en hulp die langs geestelijke weg volgens de leer van BG tot stand zijn gekomen.

BG vroeg de mensen om te vertrouwen op en te geloven in God. Hij beschouwde gezondheid, anders dan ziekte en ongemakken, als de natuurlijke staat van alle levende wezens. Hij stelde dat gezondheid (en de genezing van ziekten) wordt bewerkstelligd door de absorptie van een goddelijke levenskracht, die door hem ’Heilstrom’ genoemd werd. (Deze Heilstrom is dezelfde natuurkracht als die welke in Japan ‘reiki’ genoemd wordt.) BG oordeelt ziekte als een van de satan komend kwaad als gevolg van foute gedachten en daden.

 

Zolang de mens de spelregels (Gods wetten) van het leven kent en zich daaraan houdt, gaat het hem goed. De mens leeft dan in de goddelijke orde en ervaart daardoor alleen maar goede dingen. In het andere geval, als hij buiten deze orde terechtkomt, wat meestal onbewust gebeurt, grijpt het kwade hem, zoals ziekten, angsten, zorgen, onvrede en nog veel meer andere dingen. Pijnen, allergieën, nachtmerries, reumatische pijnen, darmverstoppingen zouden allemaal verdwenen zijn dankzij BG’s heilstroom. Vertrouwen op hem zou zelfs het zoeken naar een arbeidsplaats gunstig beïnvloeden.

 

 

Argwaan

 

 

Hier volgt een getuigenis van iemand die zich in liet met de leer van BG:

”Ik kreeg mijn twijfels doordat ik me steeds slechter ging voelen door met de leer van BG bezig te zijn. Hij zegt dat dat “Regelungen“ zijn, de reiniging dus, doordat de Goddelijke kracht die je binnenkrijgt gaat vechten met je blokkades en pijn en dat kan de klacht verergeren. Maar daarover moet je je niet druk maken want het is de weg naar genezing. Die pijn moet je verdragen en geloven in je genezing.

In zijn toespraken had hij het wel vaak over Jezus en ook raadde hij aan om de Bijbel te lezen. Hij zei dat ziekte van het kwade komt en het kwade is, dat moeten we van ons afwijzen. Eigenlijk zijn al zijn teksten een versimpelde weergave van de bijbel.

De documentaire over het leven van BG wordt regelmatig in het land vertoond op verschillende plaatsen. In de bijeenkomsten in het hele land zijn de boeken, cd’s en dvd’s verkrijgbaar tegen een vrijwillige gift.

BG ziet zichzelf dus als een bemiddelaar tussen God en de mens. Ik raakte verward omdat Jezus dat eigenlijk is en als ik dan ging bidden wist ik niet meer wie ik dan moest vragen en vroeg dan God, Jezus en Bruno.

De pastoraal werker in mijn kerk is zo sterk verbonden met de Heilige Geest dat ze op een gegeven moment tegen mij zei: “niet je hele hart behoort aan Jezus en dat veroorzaakt je probleem”. Ik had helemaal nog niets verteld over BG. Dat heb ik toen wel verteld en voor haar was het duidelijk vaste grond voor het kwade. (Ik ben daar erg van geschrokken.) Dat heb ik geloofd en daarom heb ik de kring van BG verlaten en heb vergeving gevraagd en al mijn materiaal verbrand. Maar het laat me niet los, ik moet gewoon de waarheid weten, als iemand mij dat tenminste kan vertellen”.

Deze vraag en bovendien de oproep vanuit een folder van de Bruno Gröning-Vriendenkring ‘Weest u niet lichtgelovig. Overtuigt u zich!’, is voor mij des te meer een aansporing om deze persoon en zijn volgelingen te onderzoeken.

 

De rol van BG in de genezingen

 

 

 

”Ik ben het niet die geneest - de goddelijke kracht helpt en geneest, ik ben slechts een instrument van God”. BG is, zoals hij zelf zegt, de kleine mecanicien die de verbinding met God in de mens weer herstelt. Door deze verbinding kan de goddelijke energie weer door het lichaam stromen (Heilstrom) en kan genezing plaatsvinden van geestelijk en lichamelijk leed. Hij leert ons hoe deze kracht weer op te nemen die duizenden mensen over de hele wereld, troost, liefde en heling heeft gebracht. Dat ook nu, na zijn dood, de kracht nog werkt, bewijzen de vele genezingsberichten.[2] Toch staat BG zelf in het centrum van zijn ‘leer’. Hij fungeert als het kanaal voor die ‘heilstroom’ van God en geeft dit op de juiste wijze door aan de mensen. Hoewel BG overleden is en dus niet meer lijfelijk aanwezig kan zijn, moet bij elke bijeenkomst een portret van de meester aan de muur hangen. Het BG-lied “Er ist der Helfer in der Not, erlöst uns aus der Sünde Tod, nimmt alles Böse einfach fort. …  In Paris lieβ er für jeden sein Blute [sic] und sein heil’ges Leben”, bewijst dat BG niet als genezer, maar als geneesmiddel gezien moet worden.

 

BG is voor velen een dierbare heilige uit het naoorlogse Duitsland die het licht terugbracht voor geestelijk ontheemden. Velen zien door zijn bemiddeling hun gezondheid verbeteren, en merken dat hun geloof (welk geloof is dit precies? WJPH) zich verfrist en verdiept.

Hij gaat ervan uit dat ieder mens in een betere geestelijke en lichamelijke toestand kan komen, indien deze mens zich als een soort radio-ontvanger steeds fijner afstemt op de Goddelijke Bron.

 

BG heeft de brug tussen God en de mensen hersteld, ja is zelf die brug, en ziet zich als de redder van de totale wereld. Aan BG wordt aan almacht grenzende paranormale bekwaamheid toegeschreven en zijn leven is met legenden omringd. Slechts het denken aan BG zou je kunnen bewaren voor blikseminslag en verkeersongelukken en je kunnen helpen bij het vinden van een kleuterschool of arbeidsplaats. Vandaar dat veel volgelingen een foto van BG als een heilige icoon bij zich dragen, voor het geval zich noodsituaties zouden voordoen. De bevestiging van zo’n foto aan de hiel zou blaarvorming bij bergbeklimmingen voorkomen.

BG wilde in zijn leven de Christusleer opnieuw leven geven. En dan niet in het benauwde dogmatisch kader van een kerk. Ieder mens was welkom bij hem, ongeacht geloof, ras en afkomst. Bruno is een nederige bemiddelaar, die je als het ware helpt je ‘radio’ beter af te stemmen op God. Als je dat tenminste wilt, want zoals eerder gesteld, de vrije wil van de mens is voor hem heilig. Als mens kun je namelijk met je hogere intuïtie nagaan wat God van je wil. Volgens BG mag de mens slechts aan God onderdanig zijn, en zeker niet aan een medemens. Zo weigerde hij dan ook om zelf in de oorlog anderen te doden.

Een mens die heel goed heeft ervaren waartoe de bemiddeling van BG kan leiden, is Alfred Hosp uit Oostenrijk. Alfred was een kort leven voorspeld vanwege zijn handicap. BG voorzag echter dat hij lang zou leven en zelfs boeken zou schrijven, wat eigenlijk ondenkbaar was, gezien zijn beperkingen op dat moment. De boeken zijn er gekomen, en ze geven prachtig weer wat BG in het leven van Alfred Hosp heeft betekend. Men vindt informatie op de site van de Oostenrijkse vereniging, waarvan Alfred voorzitter is.

De Christusleer van BG heeft veel weg van de leer over het Christusbewustzijn, zoals die door de Bengaalse yogaleermeesterYogananda is uitgewerkt in het omvangrijke ‘The second coming of Christ’ en in ‘God talks with Arjuna. The Bhagavad Gita’. Het gaat hier om een heel diepgaande alles overstijgend liefdevol bewustzijn dat o.a. ook de Krishna-conceptie uit het hindoeïsme en het Boeddha-schap omvat. Ook in de kriya-yoga van Yogananda zijn parallellen te vinden met de leer van Bruno. Alleen is het Brunogebeuren niet zo geritualiseerd als bij de aanwijzingen van Yogananda.

De adepten hoeven dan ook niet celibataire vegetarische monniken te worden of zo iets. Volgens BG hoef je de alcohol alleen maar te laten staan als je merkt dat die niet goed is voor je gezondheid of als het overdadig gaat worden.

BG kent ook geen geheime inwijdingen, zoals bij de kriya-yoga van Yogananda wėl het geval is. De geestelijke ontwikkeling voltrekt zich op de ‘rijpe’ momenten vanzelf in de stilte van de meditatie.

 

In sommige ‘Brunoclubs’ gaat men bij alle goede bedoelingen enigszins ongenuanceerd met de geestelijke nalatenschap van BG om. Helaas heeft dat wel eens geleid tot negatieve publiciteit. Men vergeet soms ook dat de formuleringen van BG stammen uit een Duitse context van direct na de oorlog, en mogelijk ook daarom in eerste instantie wat pittig of ouderwets kunnen overkomen. De wereld was kleiner en de spiritualiteit veelal nogal beperkt in de gangbare christelijke kerken. BG moest zijn woorden daaraan aanpassen. Ziekte wordt bij BG vaak iets van het ‘böse’ genoemd. De achterliggende gedachte hierbij is, dat iemand die aan een ziekte lijdt, ergens ooit geblokkeerd is geraakt in zijn verbinding met de eeuwige verjongende c.q. verlossende Goddelijke Bron, en zo als het ware gedeeltelijk of meer gevangen is de boze donkerte van het bestaan.

 

BG geeft echter ook heel duidelijk aan dat het niet aan ons is over een ziekte van een ander te oordelen. Het is slechts aan God om de ware achtergrond en bedoeling van een ziekte te kennen, en een al of niet mogelijke genezing voor het huidige leven te voorzien. Genezing zou bijvoorbeeld ook best in een volgend leven kunnen komen, na een zwaar gedragen leven met beperkingen. BG ging namelijk ook uit van de reïncarnatiegedachte en putte uit het esoterische gedachtengoed. BG zou dan ook niet veel op hebben met mensen die met het ‘karmaboek’ in de hand over anderen oordelen of hun een schuldgevoel aanpraten.[3] In de BGVriendenkring hebben verschillende syncretistische gedachten zich genesteld. BG wilde dat iedereen bij zijn eigen religie bleef, wilde dus geen nieuwe religie stichten en verlangde geen kerkverlating om zich bij hem aan te sluiten.

 

 

Evaluatie vanuit christelijke optiek

 

 

* We nemen aan dat velen binnen de vrienden van BG te goedertrouw hieraan meewerken. Oprecht misleid zijn is echter toch niet goed te keuren.

* Aan BG toegeschreven opzienbarende genezingen zijn niet te ontkennen. Het doel heiligt de middelen niet, en elke genezingsmethode is vrijblijvend. Het echter gaat om méér dan lichamelijke of psychische genezing, hoe waardevol op zich ook. Dat patiënten genezen is natuurlijk fantastisch, maar nog belangrijker is de bron. Bijwerkingen, zoals ‘geestelijke of psychische  verduistering’ zijn niet ondenkbeeldig. Als iets of iemand ons afbrengt van Jezus, de echte gelukkig/zaligmaker, dan zitten we op een verkeerd spoor. Jezus waarschuwt voor valse profeten. Aan hun vruchten zijn zij te herkennen. ‘Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”’ (Mat.7:15-23).Vóór Mat. 7:15-23 vinden we vers 13 en 14: ingaan door de nauwe poort.  Er is slechts één deur, een kleine deur waar eerst iedereen van alle menselijke prestaties en verdiensten ‘gestript’ wordt, om binnen te kunnen gaan. De enige toegang tot de Vader is via Jezus Christus, door geloof en genade. Hij wordt binnen de BG-kringen als het er op aan komt buitengesloten, ontkend als enige, exclusieve middelaar.

 

 

Valse profeten, vermomd als roofgierige wolven in schapendracht, verwarren, omdat zij totaal anders zijn dan zij zich voordoen. Vruchten zijn als daden. Vruchten rijpen, dat kost dus tijd. Tijd is nodig om tot een bepaalde conclusie te komen. Je kunt van alles zeggen, vroom praten, zelfs wonderen (genezingen) verrichten, en toch afgekeurd woorden door de Heer. Ben je wel echt zelf door die kleine poort binnengegaan? Vrucht en bron hebben inderdaad met elkaar te maken.

* BG’s visie op ziekte en gezondheid deugt niet. Ziekte en gezondheid zijn niet dankzij of wegens het ontbreken van een sterk geloof, noch van de satan bewerkte kwaad door gedachten en daden. Ziekte en lijden horen bij de mensheid in voorlopigheid en onvolkomenheid. Door zonde kan ziekte, aantasting van gezondheid ontstaan, bijv. longkanker door roken. Gezondheid is geen verdienste. In ziekte en gezondheid is de mens op God aangewezen. BG zei ook dat ‘ongeneeslijk’ niet bestond. Tenminste, hij zei dat alle ziekten, maar niet alle zieken kunnen worden genezen. Handig excuus om achter de hand te hebben wanneer een ‘genezing’ niet lukt.

* Het (vaak) noemen van ‘God’ zegt op zich nog niet veel. Immers: over welke God heeft men het dan? Wat was zijn godsbeeld? ‘Gezondheid is God en God is gezondheid’, meent BG. De God van de Bijbel is echter geen onpersoonlijke kracht, maar een krachtige Persoon, die Zich openbaart in Jezus Christus.

* Hoewel voor de volgelingen van BG rockmuziek, voorechtelijk geslachtsverkeer, alcoholgebruik en roken worden afgewezen, leidde deze aan nicotine verslaafde genezer zelf een door ziekte beëindigd kort leven. ‘Geneesheer genees uzelf’ (Luk.4:23). Zijn levenswijze weersprak zijn levensfilosofie.

* BG werpt zich op als goeroe en als middelaar. Wetend dat BG uit de Rooms-Katholieke kerk kwam waar Maria ook gezien wordt als middelares, verbaast het ons minder als hijzichzelf ook als zodanig opwierp. Er is echter één ware Middelaar: Jezus Christus (1Tim. 2:5).

* BG heeft wel veel over Jezus gezegd maar de BG-Vriendenkring heeft alle boeken, waarin iets hierover (over Hem) stond, verwijderd want ze willen aanvullend zijn voor alle geloven. Hoewel BG dus over Jezus Christus sprak, moeten we BG toch als een valse Messias of Christus beschouwen en afwijzen, omdat hij Jezus reduceerde tot een voorbeeld om na te volgen en niet de unieke Redder via het kruis. BG wierp zichzelf op als redder en is zo met recht een anti-christ geworden, omdat hij zich in de plaats van (en dat is letterlijk ook ‘anti’) Christus heeft gezet. Jezus Christus waarschuwde ons al: ‘Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,“ of “Daar is hij,” geloof dat dan niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van te voren gezegd’ (Mat.24:23,24). De BG-vriendenkring is een neo- maar pseudo-messiaanse gemeenschap.

* Genezingsmiddelen als foto’s van BG en kogels van aluminiumfolie uit sigarettendoosjes, die gevuld zijn met krachtdragers als haren, vinger- en teennagels of zijn eigen werkzame sperma, die zouden dienen ter overdracht van zijn genezingskracht, moeten als tovermiddelen of fetisj afgewezen worden. De genezingsmethode om de ‘Heilstrom’ je toe te eigenen door specifieke lichaamshoudingen is verwerpelijk. Jezus had Zelf geen bepaalde methode of techniek om te genezen. De helingsmethode doet denken aan de Christian Science. Massasuggestie, bijgeloof en positief denken zijn ook verwijten richting BG.

* BG was een aanhanger van het voor christenen verwerpelijke reïncarnatiegeloof. ‘Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel’ (Hebr. 9:27). Het meer op de leer van BG baseren, dan op de Bijbel is een duidelijk teken dat dit voor christenen onacceptabel is.

* De ‘heilstro(o)m’ is niet te verwachten uit BG, maar van de Heilige Geest: ‘“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mijn gelooft” zo zegt de Schrift. ’Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen’ (Joh. 7:38). Deze Heilige Geest verheerlijkt Jezus, dus niet een andere, -valse- messias (Joh. 16:14).

 

 

TOVERIJEN OF GEESTESGAVEN?

 

 

 

Vooral bij wonderbaarlijke genezingen moeten we de bron onderzoeken. Maar hoe doe je dat? Satan, de grote imitator van God, ’geeft’ mensen ook verbazingwekkende gaven van genezing en krachten. Hoe moet je nu vanuit de Bijbel onderscheid maken tussen wonderen van God of van satan?

We noemen en herhalen enige Bijbelse criteria ter onderscheiding in een voetnoot[4].

Conclusie:

De leer van BG is onverenigbaar met het christelijke geloof. Vanuit de christelijke visie zouden BG’s volgelingen zich moeten bekeren van deze pseudo-heiland, vergeving vragend aan de ware Geneesheer Jezus Christus, Die rijk is aan genade.

 

 

 

 

W.J.A. Pijnacker Hordijk

Geraadpleegde literatuur:

* Lexicon neureligionner Gruppen, Szenen und Weltanschauwingen (2005) Harold B. /Thomas Rigl

* Panorama der neuen Religiosität: Sinnsuche und Heilsversprechen zu Beginn des 21.

  Jahrhunderts, (2005)Reinhard Hempelmann, Ulrich Dehn & 5 anderen

* Kirchen, Sekten, Religionen (2003) Georg Smid

* Handbuch Religiöse Gemeinschaften und Weltanschauungen, (2000) Horst Reller e.a.

Film ‘der Wunderapostel’.

 


[1] Informatie over hem en zijn leer uit een folder van de Bruno Gröning-Vriendenkring

[2] http://www.brunogroening.nl/

[3]www.meditatieforum.nl/BrunoGroening.htm

[4]www.stichting-promise.nl/bijbelstudie-geestelijke-kennis/toverij-of-gaven-van-de-heilige-geest.htm

Wonderen en gaven van God:

1.    – komen alleen bij wedergeboren mensen voor (die deel aan de goddelijke natuur hebben), die dus de Heilige Geest ontvangen hebben en een tweede voorwaarde: die op dat moment in staat zijn door de Heilige Geest gebruikt te worden. (een heilig, Godgewijd leven leiden, dus niet bewuste zonden koesteren etc., 1Kor.12:7).

2.     – zijn tot opbouw van de gemeente en verheerlijking van Jezus Christus. Dus niet voor commerciële doeleinden, beroepsgenezers of tot eer van zichzelf (Rom.12:3-6, 1Kor.12:7+20).

3.    – zijn niet overdraagbaar, maar worden in genade door Gods Geest Zelf uitgedeeld. (Rom.12:6, 1Kor.12) De wonderen en de gaven kunnen niet geclaimd worden door de mens, zoals bij occultisten, die zelf beschikken wanneer ze een gave gebruiken, bijvoorbeeld op een spreekuur. 1Kor.12:11 zegt dat de mens niet daarover kan beschikken, maar wel de Heilige Geest zoals Hij wil. De Heilige Geest bepaalt de tijd en geeft de kracht voor een bovennatuurlijke manifestatie. Occulte oftewel paranormale ‘gaven’ zijn in vele gevallen wèl overerfelijk en overdraagbaar, bijvoorbeeld van vader op zoon of via voorgeslachten.

4. - gebeuren altijd volledig en volkomen.

God kent geen half werk. Jezus genas soms wel in fasen (Marc.8:22-26). Er kan dus tijd tussen genezingsfasen zitten. Ondertussen komt het aan op volharding naar overtuiging te leven en Gods belofte te verwachten. God (maar wij zijn God niet) kent dus geen half werk. Bovendien zien we dat het accent ligt op geestelijke heling en wedergeboorte, en niet uitsluitend op lichamelijke genezing.

5.    – kosten geen energie. Gaven van God zijn in tegenstelling tot gaven van de satan niet vermoeiend voor een mens. Een occultist moet zich altijd ’opladen’ met occulte krachten, zoals een magnetiseur die yoga of spiritisme of drugs gebruikt als oplaadmiddel.

Categorie: Eigentijds occultisme