Medische ethiek

Jubilerende NPV en Lindeboom Instituut publiceren bezinnend boek:

“Medische ethiek verdient aandacht van christenen”

VEENENDAAL / EDE – De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) en het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut brengen op 11 december – de jubileumdatum van de 25-jarige NPV – het boek uit:

‘Levens-waardig-heden – Bijbelse bezinning op zorg voor het leven’

De NPV en het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut, dat op 30 maart twintig jaar bestond, besloten vanwege de voortdurende actualiteit van medisch-ethische onderwerpen samen een actueel en bezinnend boek op de markt te brengen dat christenen wil toerusten als het gaat om vragen zoals: Wat zegt de Bijbel over orgaandonatie? Zijn er voor een christen grenzen aan IVF? Is sedatie een alternatief voor euthanasie? Hoe ga je om met medische beslissingen in de laatste levensfase? Prenatale screening, wat is dat?

“Moeilijke vragen, waar vaak niet eenvoudig een eensluidend antwoord op is te geven. Dat is dan ook niet de bedoeling van deze uitgave. Maar op het snijvlak van Bijbel en wetenschap is er wel degelijk een christelijke denklijn te schetsen ten aanzien van deze en andere medisch-ethische onderwerpen”, aldus prof.dr. H. Jochemsen (directeur Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut) een van de auteurs. Hij en dr. R. Seldenrijk (directeur NPV) weten op laagdrempelige wijze de wetenschappelijke actualiteit en de patiëntgerichte praktijk met elkaar te verbinden. De christelijke medische ethiek is daarbij het uitgangspunt.

Seldenrijk: “Medische ethiek verdient de aandacht van christenen. Zowel het levensbegin als het levenseinde hebben in een christelijke levensvisie grote betekenis. Omdat wij gemaakt zijn ‘als beeld van God’ dragen wij verantwoordelijkheid in alle relaties waarin wij staan: tegenover God, onze medemensen, Gods schepping en niet in het minst ons eigen lijf en leven. Dan gaat het om zorg voor het leven in gezondheid en ziekte, tot aan de laatste ademtocht.” Zo komen ook onderwerpen in beeld zoals omgaan met erfelijkheid, embryo- en stamcelonderzoek, vaccinatie, leven met een handicap, eenzaamheid en mantelzorg, feiten en fabels over morfine, ouder worden met gebreken, identiteitsgebonden zorg en begraven versus cremeren.

Het boek Levens-waardig-heden biedt niet alleen bezinning, maar wijst mensen ook door. Zij die verdere studie willen maken van een onderwerp, kunnen terecht bij het wetenschappelijke Lindeboom Instituut. Patiënten – of hun omstanders – die in de praktijk met de beschreven onderwerpen te maken krijgen, kunnen in veel gevallen bij de NPV terecht voor hulp of advies.

‘Levens-waardig-heden – Bijbelse bezinning op zorg voor het leven’ is gedrukt door Buijten & Schipperheijn en aan te schaffen bij de NPV, het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut en de christelijke boekhandels. Verschijningsdatum: medio december, prijs € 10,–.

Downloads over ethiek en levensbeschouwing van het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut

 


Publicaties:
Prof. Verkerk: Werkelijke omslag alleen door moreel reveil
K. van der Zwaag, Ellips 32 (2007) 276, Tijdschrift over Bijbel & Wetenschap, Evangelische Hogeschool Amersfoort, p. 2-5

Technologie in de ouderenzorg
J.N. de Haas- de Vries, H. Jochemsen, Ellips 32 (2007) 276, Tijdschrift over Bijbel & Wetenschap, Evangelische Hogeschool Amersfoort, p. 24-26

Keuzevrijheid in zorg
H. Jochemsen, R. Seldenrijk, Friesch Dagblad 13 april 2002, Friesch Dagblad b.v. Leeuwarden

Christenverpleegkundige in de diaspora van de 21e eeuw
B.S. Cusveller, Nederlands Dagblad 15 mei 2000 (opiniepagina), Nederlands Dagblad b.v. Barneveld

Kanttekeningen bij de kanteling naar vraaggestuurde zorg
H. Jochemsen, Bouwen aan vraaggestuurde zorg april 2000, Uitgave Stichting J.J. Dondorp Educatie Beekbergen, p. 8-10

Nogmaals christelijke zorg
B.S. Cusveller, Zin in Zorg 2000 nr. 2, Reliëf Utrecht , p. 7

Verschil moet er zijn
B.S. Cusveller, Zin in zorg 1999 nr. 2, Reliëf UItrecht, p. 4-5

Editorial - The Christian heritage in cure and care
H. Jochemsen, Ethics and Medicine 15 (1999) 2, The Bioethics Press Chicago USA, p. 33

Niet alles beweegt
H. Jochemsen, Eilandennieuws, Eilandennieuws b.v. Sommelsdijk, mei 2006

Drie manieren van ethisch redeneren
H. Jochemsen, 1997

The New Dutch 'Medical experimentation bill' and incompetent patients
B.S. Cusveller, H. Jochemsen, Ethics and Medicine 9 (1993) 2, The Bioethics Press Chicago USA, p. 18-20

Rapporten:
Kiezen met zorg
H. Jochemsen, N.A. de Ridder-Sneep, J.J. Polder, C. Hendrix, H. Foekema, De Groot Drukkerij Goudriaan 2002
Deze uitgave is voor € 7,50 (excl. verzendkosten) te bestellen bij het Lindeboom Instituut.

Verpleegkundig competentieprofiel zorg voor spiritualiteit
R.R. van Leeuwen, B.S. Cusveller, Wetenschappelijk rapport nr. 17, Lindeboom Instituut 2002
Dit rapport is voor € 7,50 (excl. verzendkosten) te bestellen bij het Lindeboom Instituut.

Te bestellen publicaties:
Technologie in de ouderenzorg - naar een ethisch verantwoorde implementatie
J.N. de Haas- de Vries, H. Jochemsen, Wetenschappelijk rapport nr. 19, Lindeboom Instituut 2007
€ 15,-- (excl. verzendkosten)

Een theorie over praktijken. Normatief Praktijkmodel voor zorg, sociaal werk en onderwijs
H. Jochemsen, Roel Kuiper, Bram de Muynck, Reeks Dixit nr. 1, Buijten & Schipperheijn 2006

Zinervaring in de zorg. Over de betekenis van spiritualiteit in de gezondheidszorg
H. Jochemsen, E. van Leeuwen (red.), Van Gorcum Assen 2005
€ 17,50 (excl. verzendkosten)

Kwaliteit en identiteit in zorginstellingen
N.A. de Ridder-Sneep, P.P.M. Harteloh, H. Jochemsen. TSG 82 (2004) 4, Bohn Stafleu van Loghum b.v. Houten, p. 268-270
€ 3,50 (excl. verzendkosten)

Commitment and Responsibility in Nursing: A Faith-Based Approach
Bart Cusveller, Agnete Sutton, Donal O'Mathuna (eds.), The Dordt College Press USA 2004

Whose care, which spirituality
B.S. Cusveller, R.R. van Leeuwen en H. Jochemsen, Verpleegkunde, Y-publicaties Amsterdam NL 2002, nr. 4

The autonomy of the health profession: an introduction
H. Jochemsen, H. ten Have, Theoretical Medicine and Bioethics 21 (2000) 5, Kluwer Academic Publishers Dordrecht NL, p. 405-408

Professional responsibility in nursing theory and practice
B.S. Cusveller, Ethics & Medicine 15 (1999) 2,  The Bioethics Press Chicago USA, p. 42-44

Does being a Christian make a difference?
B.S. Cusveller, Christian Nurse International 15 (1999) 2, Nurses Christian Fellowship International Glasgow Scotland, p. 4-6

Guest editorial: The Christian heritage in cure and care H. Jochemsen, Ethics & Medicine 15 (1999) 2, The Bioethics Press Chicago USA, p. 33 Cut from the Right Wood. Spirituality and Pluralism in Professional Nursing Practice B.S. Cusveller, Journal of Advanced Nursing 28 (1998) 2, Blackwell Publishing Ltd Oxford UK, p. 266-273

Medische ethiek
Dr. J. Douma. Deel 6 serie Christelijke ethiek, Kok Kampen 1997
€ 30,00 (excl. verzendkosten)

Profession, practice and profits: Competition in the core of health care system
J.J. Polder, J. Hoogland, H. Jochemsen, S. Strijbos, Systems Research Behavior Science 14 (1997), John Wiley & Sons Inc., p. 409-421

Quasi Dominus - naar een christelijke visie op zorg
B.S. Cusveller (red.), Wetenschappelijk rapport nr. 11, Lindeboom Instituut 1995
Met bijdragen van P. Blokhuis, B.S. Cusveller, D. Duijzer, G.H. Hunink en H. Jochemsen
Alleen verzendkosten

Professioneel beheerst - professionele autonomie van de arts in relatie tot instrumenten voor beheersing van kosten en kwaliteit van de gezondheidszorg
J. Hoogland, J.J. Polder, S. Strijbos en H. Jochemsen, Wetenschappelijk rapport nr. 12, Lindeboom Instituut 1995
€ 11,30 (excl. verzendkosten)

Categorie: Christelijke ethiek

Webwinkel

Winkelmandje

Uw winkelwagen is leeg

Promise Magazine

Wie is er online?

We hebben 345 gasten en geen leden online